На малюнку наведена схема частотоміра, що забезпечує вимірчастоти з точністю не менше 2%. Сигнал будь-якої форми з амплітудою неменше 2 В надходить на вхід тригера, виконаного на інвертора MC1a,МС1б. Діод Д1 і резистор R1 забезпечують виділення позитивноїнапівхвилі сигналу. Прямокутні імпульси позитивної полярностідиференціюються ланцюжком C1R3 і надходять на формувачтривалості імпульсів. Середній струм цих імпульсів, пропорційнийчастоті вхідного сигналу, вимірюється приладом ИП1.

Гранична вимірювана частота визначається часом відновленнячекаючего мультивібратора. Для зазначених на схемі номіналів резисторів іконденсаторів вона дорівнює 100 Гц.

У частотоміри можна використовувати мікросхему К155ЛА3 діод серіяД220. стабілітрон КС156А. Опір резистора R6 залежить віднапруги живлення. Для напруги 12В воно дорівнює 200 Ом (0.25 Вт).