знижує рівень високочастотних і низькочастотних перешкод в магнітофоні чи програвачі. Включають його між виходом зазначених джерел сигналу і входом підсилювача ЗЧ.
Пристрій складається з емітерний повторювача (VI) і каналу формування керуючого сигналу, що містить двохкаскадний підсилювач (V2, V3) і випрямляч (V4-V7). Сигнал на вхід підсилювача ЗЧ надходить з навантаження емітерний повторювача через дільник напруги, що складається з резистора R4 і елементів СЗ, T1, R12, R13, V9-V12 Елементи СЗ, T1, R12, R13 утворюють фільтр, АЧХ якого має підйом на середніх частотах, обумовлений резонансом контуру, що складається з вторинної обмотки трансформатора Т1, конденсатора С7 і резистора R7. При малих сигналах і в паузах фільтр фактично з’єднаний із загальним проводом через невелику пряму опір відкритих діодів V11, V12, тому низько-і високочастотні складові проходять на вихід значно ослабленими. З ростом рівня сигналу на виході випрямляча (V4-V7) з’являється напруга негативної полярності, яке закриває діоди V9-V12, і фільтр відключається від загального проводу. У результаті весь спектр сигналу проходить на вхід підсилювача ЗЧ.
Глибину шумопониження регулюють підлаштування резистором R13. Частотну характеристику керованого дільника сигналу можна змінити, розірвавши ланцюг коливального контуру вимикачем S1 (в цьому випадку працює послідовний коливальний контур, що складається з конденсатора СЗ і обмотки I трансформатора T1). Вимикач S2 служить для відключення шумоглушника.
Крім зазначених на схемі, у пристрої можна застосувати транзистори КТ3102Е (VI), КТ3102А – КТ3102Г, КТ315В – КТ315Г (V2, V3), діоди Д220, Д223, КД521. Трансформатор T1 – узгоджувальний від малогабаритного транзисторного приймача.