Як вже упомяналось в розділі 4, мікросхема таймера може використовуватися і в якості тригера, який зберігає потрібний стан після перемикання. У схемі на рис. 5.50 перемикання здійснюється за допомогою двох кнопок SB1, SB2. У початковому стані за рахунок дільника напруги, утвореного резисторами R1-R3, на входах 2 і 6 присутній рівень 0,5 Un. Для того щоб на виході 3 з’явилося напруга – необхідно натиснути кнопку SB2. Вимкнути його можна натисканням іншої кнопки (SB1).

Коло з елементів R4-C1 формує на виводі 4 мікросхеми імпульс скидання тригера при включенні живлення. Це встановлює в початковий момент на виході схеми нульовий рівень.

Для того щоб була можливість дистанційно виконувати перемикання тригера, потрібно дві різні кнопки (нормально замкнута SB1 і нормально розімкнена SB2), що підключаються, як це показано на рис. 5.51. Працює схема аналогічно попередньої, але тільки спосіб зміни напруги на входах мікросхеми трохи відрізняється. Конденсатор С1 служить для придушення перешкод, які можуть з’явитися на довгих сполучних проводах.

Рис. 5.50. Схема перемикача, виконана на таймері

Рис. 5.51. Схема перемикача з дистанційним управлінням

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.