Схема, наведена на рис. 5.30, дозволяє одержати високу змінну напругу від джерела постійного струму. Ця напруга може використовуватися для живлення малопотужної люмінесцентної лампи. Пристрій складається з класичного генератора прямокутних імпульсів частотою 20 кГц і ключового транзистора, який дозволяє збільшити потужність генератора. Для підвищення вихідної напруги застосовується імпульсний трансформатор Т1. Його параметри на потрібне напруження легко розрахувати, скориставшись методикою, викладеною в [Л34].

Аналогічна схема може застосовуватися для живлення малопотужних високовольтних пристроїв, наприклад, стробоскопічний лампи, датчика лічильника Гейгера і т. д. При цьому на виході вторинної обмотки трансформатора встановлюється випрямляч, а при недостатньому напрузі – помножувач, як це показано на рис. 5.31.

Рис. 5.30. Схема підвищує напругу перетворювача для живлення малопотужної люмінесцентної лампи

Якщо ж у схемі встановити стандартний високочастотний трансформатор, який не допускає роботу з підмагнічуванням постійної складової струму, то вихідний каскад для таймера можна виконати, як це показано на рис. 5.26 (підключивши замість діода VD1 трансформатор). Це забезпечить роботу трансформатора на змінному струмі.

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.