Для живлення газорозрядних індикаторів необхідно постійне або пульсуюча напруга 100 … 200 В. Але отримати таку напругу за допомогою описаних раніше перетворювачів скрутно з двох причин. По перше, вихідна потужність елементів мікросхем недостатня для забезпечення необхідного струму газорозрядних індикаторів, по-друге, ускладнюється конструкція і технологія виготовлення підвищувального трансформатора. Реальним виходом із цього становища може бути введення в перетворювач потужного транзистора і заміна підвищувального трансформатора накопичувальним дроселем.

Схема можливого варіанту такого перетворювача для живлення анодних ланцюгів газорозрядних індикаторів типу ИН наведена на рис. 98, а. На елементах DD1.1 і DD1.2 зібраний генератор імпульсів частотою близько 5 … 8 кГц і шпаруватістю 9 … 10, на елементі DD1.3 зібраний буферний каскад. Коли на виході елемента DD1.3 з’являється напруга високого рівня, транзистор відкривається і через дросель L1 тече струм. У цей момент відбувається накопичення енергії в магнітному полі котушки. Коли ж на виході DD1.3 з’являється напруга низького рівня, транзистор VT1 закривається і струм через котушку припиняється. У цьому випадку на обмотці діє ЕРС самоіндукції, значення якої залежить від кількості запасеної в магнітному полі-енергії, і може досягати сотень вольт. Тому на виході перетворювача виникають імпульси напруги, достатнього для виникнення тліючого розряду в газорозрядних індикаторах. Так як енергія імпульсу обмежена, то в індикаторах не виникає дуговий розряд і їх нормальна працездатність не порушується. Амплітуда вихідних імпульсів обмежується в основному електричною міцністю транзистора і дроселя і може досягати для цього транзистора 150 … 180 В. Такого напруги цілком достатньо для нормальної роботи більшої частини одиночних індикаторів типу ТН, МН, МТХ90. Для живлення знакових індикаторів в перетворювачі необхідно застосувати більш високовольтні транзистори – КТ604, КТ605, КТ618.

Монтажна плата показана на рис. 98, б. В якості накопичувального дроселя L1 використовують первинну обмотку трансформатора транзисторного радіоприймача. Краще котушку виконати на кільцевому магніто-проводі з фериту 2000НМ типорозміру 620X12X6 проводом ПЕВ, 0,08 з числом витків 1000 … 1200. Витки котушки рівномірно розміщують на кільцевому магнітопроводі, а сам магнітопровід попередньо обмотують лако-тканиною або ізолентою. Налагодження перетворювача зводиться до підбору резистора R1, щоб отримати найбільшу яскравість світіння індикатора при найменшому споживаної струмі, можливо, знадобиться підбір ємності конденсатора С1.

При випробуванні перетворювача споживаний їм струм при відключеній навантаженні не перевищує 3 … 4 мА, а при підключенні тиратрона тліючого розряду МТХ90 він збільшується до 30 … 40 мА. При цьому яскравість світіння такого індикатора цілком достатня.

Ріс.98. Схема (а) і монтажна плата (б) перетворювача напруги для живлення газорозрядних індикаторів

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.