Часто виникає ситуація, коли до однієї телевізійної антени треба підключити декілька телевізорів. У цьому випадку головне правильно узгодити хвильові опору фідерів антени і телевізорів, забезпечивши мінімальну загасання сигналу. На рис. 26.11 приведена схема підключення трьох телевізорів до однієї телеантени. За такою ж схемою можна підключити велику кількість в розумних межах телевізорів, але слід пам’ятати, що зі збільшенням кількості телевізорів, збільшиться загасання сигналу.

   

Рис. 26.11. Принципова схема підключення трьох телевізорів до однієї телеантен

При розрахунках таких схем підключення приймають, що хвильові опору фідерів і узгоджуючих резисторів R1 … R4 рівні між собою. Тоді опору узгоджуючих резисторів визначаться з наступної формули

   

де W – хвильовий опір, n – кількість телевізорів. Коефіцієнт передачі ланцюга визначається з виразу Кn = 1 / n. У табл. 26.2 наведені значення коефіцієнта передачі ланцюга і узгоджуючих резисторів залежно від кількості телевізорів, що підключаються, при використанні широкораспространенная кабелю з хвильовим опором W = 75 Ом. Якщо який-небудь вихід узгоджувального блоку не використовується, то до нього слід підключити баластний резистор опором 75 Ом.

Таблиця 26.2 Значення узгоджуючих резисторів в схемі (рис. 26.11) підключення декількох телевізорів до однієї антени

Кількість телевізорів, шт.

   2

   3

   4

   5

Значення узгоджувального резистора R “, Ом

   25

   37,5

   45

   50

Коефіцієнт передачі ланцюга, К “

   1/2

   1/3

   1/4

   1/5

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.