Виготовлення таких намотувальних виробів, як котушки індуктивності і трансформатори, нерідко викликає труднощі у радіоаматорів. У нескладних і щодо низькочастотних прийомних пристроях можна обійтися без котушок, замінивши їх на активні RC-фільтри або на гиратора (активні електронні пристрої, що імітують властивості індуктивності).
На малюнку показана частина схеми приймача AM сигналів, в якому настройка на прийняту радіостанцію і селекція вхідних сигналів здійснюються за допомогою гиратора («CQ ham radio», 1995, January). Цей приймач в авторському варіанті призначений для прийому сигналів радіостанцій низькочастотних стандартів частоти, що працюють в смузі частот 17 … 34 кГц. У Росії подібний стандарт часу і частоти працює на частоті 66, (6) кГц.

Гиратора, що імітує котушку індуктивності, утворений операційними підсилювачами DA1 і DA2, а також резисторами R1-R5 і конденсатором СЗ. Величину індуктивності цієї «котушки» можна визначити з формули L = R1 (R2 + R4) R5C3/R3. Якщо вибрати R1-R3, то ця формула спрощується до L = R5C3 (R2 + R4). Для наведених на малюнку номіналах елементів діапазон перебудови еквівалентної індук-
тивності змінним резистором R4 буде приблизно 11 … 44 мГн. При цьому паралельний вхідний «коливальний контур», в який входить конденсатор С2, буде перебудовуватися в смузі частот 17 … 34 кГц.
З цього «контуру» сигнал надходить на підсилювач радіочастоти на операци-
онном підсилювачі DA3. Його коефіцієнт підсилення можна регулювати змінним резистором R6 в межах 0 … 40 дБ.
Каскад на операційному підсилювачі DA4 – так званий «прецизійний випрямляч» (детектор). Діоди VD1 і VD2 включені в ньому в ланцюг негативного зворотного зв’язку, що істотним чином лінеарізует передаточну характеристику детектора при малих сигналах.
Оскільки авторський варіант приймача призначався для прийому спеціальних сигналів, що містять секундні імпульси, RC-фільтр на виході детектора (R12C5) має частоту зрізу всього 16 Гц.
У приймачі використаний счетверенний операційний підсилювач 4136, що істотно спростило конструкцію. Параметри вхідного в нього ОУ близькі до параметрів К140УД8. Діоди VD1 і VD2 – 1N38. Їх можна замінити на будь-які високочастотні германієві діоди, починаючи з діодів серії Д9.