На мікросхемах серії K155ЛA3 можна збирати низькочастотні і високочастотні генератори невеликих розмірів, які можуть бути корисні при перевірці, ремонті та налагодженні різної радіоелектронної апаратури. Розглянемо принцип дії ВЧ генератора, зібраного на трьох інвертора (рис. 20.9). Конденсатор СІ забезпечує позитивний зворотний зв’язок між виходом другого і входом першого інвертора необхідну для збудження генератора. Резистор Rl забезпечує необхідне зсув по постійному струму, а також дозволяє здійснювати невелику негативну зворотний зв’язок на частоті генератора. В результаті переважання позитивного зворотного зв’язку над негативною на виході генератора виходить напруга прямокутної форми. Зміна частоти генератора в широких межах проводиться підбором ємності СІ і опору резистора Rl. Генеруюча частота дорівнює fген = 1 / (С1 * R1). З пониженням харчування ця частота зменшується. За аналогічною схемою збирається і НЧ генератор підбором відповідним чином СІ і Rl.

   

Рис. 20.9. Структурна схема генератора на логічній мікросхемі

Виходячи з вищевикладеного, на рис. 20.10 представлена ​​принципова схема універсального генератора, зібрана на двох мікросхемах типу K155ЛA3. Генератор дозволяє отримати три діапазони частот: 120 … 500 кГц (довгі хвилі), 400 … 1600 кГц (середні хвилі), 2,5 … 10 МГц (короткі хвилі) і фіксовану частоту 1000 Гц.

На мікросхемі DD2 зібраний генератор низької частоти, частота генерації якого складає приблизно 1000 Гц. В якості буферного каскаду між генератором і зовнішнім навантаженням використовується інвертор DD2.4. Низькочастотний генератор включається вимикачем SA2, про що свідчить червоне свічення світлодіода VD1. Плавна зміна вихідного сигналу генератора НЧ проводиться змінним резистором R10. Частота генерованих коливань встановлюється грубо підбором ємності конденсатора С4, а точно – підбором опору резистора R3.

   

Рис. 20.10. Принципова схема генератора на мікросхемах К155ЛАЗ

   Деталі

Генератор ВЧ зібраний на елементах DD1.1 … DD1.3. В залежності від підключаються конденсаторів С1 … СЗ генератор видає коливання відповідні КВ, СВ або ДВ. Змінним резистором R2 проводиться плавна зміна частоти високочастотних коливань в будь-якому піддіапазоні обраних частот. На входи інвертора 12 та 13 елемента DD1.4 подаються коливання ВЧ і НЧ. В результаті чого на виході 11 елемента DD1.4 виходять модульовані високочастотні коливання. Плавне регулювання рівня промодулірованних високочастотних коливань здійснюється змінним резистором R6. За допомогою дільника R7 … R9 вихідний сигнал можна змінити стрибкоподібно в 10 разів і 100 разів. Харчується генератор від стабілізованого джерела напругою 5 В, при підключенні якого загоряється світлодіод VD2 зеленого свічення.

В універсальному генераторі використовуються постійні резистори типу МЛТ-0, 125, змінні – СП-1. Конденсатори С1 … СЗ – КСВ, С4 і С6 – К53-1, С5 – МБМ. Замість зазначеної серії мікросхем на схемі можна використовувати мікросхеми серії К133. Всі деталі генератора монтують на друкованій платі. Конструктивно генератор виконується виходячи зі смаків радіоаматора.

   Налаштування

Настройку генератора при відсутності ГСС виробляють по радіомовного радіоприймача, що має діапазони хвиль: КВ, СВ і ДВ. З цією метою встановлюють приймач на оглядовий КВ діапазон. Встановивши перемикач SA1 генератора в положення КВ, подають на вхід антени приймача сигнал. Обертаючи ручку настройки приймача намагаються знайти сигнал генератора. На шкалі приймача буде прослуховуватися кілька сигналів, вибирають найбільш гучний. Це буде перша гармоніка. Підбираючи конденсатор С1, домагаються прийому сигналу генератора на хвилі 30 м, що відповідає частоті 10 МГц. Потім встановлюють перемикач SA1 генератора в положення СВ, а приймач перемикають на середньохвильовому діапазоні. Підбираючи конденсатор С2, домагаються прослуховування сигналу генератора на мітці шкали приймача відповідної хвилі 180 м. Аналогічно проводять настройку генератора в діапазоні ДВ. Змінюють ємність конденсатора СЗ таким чином, щоб сигнал генератора прослуховувався на кінці середньохвильового діапазону приймача, відмітка 600 м. Аналогічним способом проводиться градуювання шкали змінного резистора R2. Для градуювання генератора, а також його перевірки, мають бути включені обидва вимикачі SA2 і SA3.

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.