Найчастішепридбані нами мобільні освітлювальні прилади, що використовують енергіювбудованої акумуляторної батареї, але не оснащені індикатором її стану,підводять нас в самий невідповідний момент. У цій статті автор пропонуєнескладний пристрій для шахтарського ліхтаря, що дозволяє контролювати процесзарядки і стан акумуляторної батареї під час експлуатації.

Схемапристрою наведена на малюнку. Стан акумуляторної батареї відображаєсвітлодіодний індикатор HL3 червоного кольору світіння. Індикатор включений в ланцюгживлення генератора імпульсів, зібраного на транзисторах VT4, VT5 за схемоюнесиметричного мультивібратора. Запуском генератора управляє транзистор VT3 посигналу з порогового пристрою, який виконано на транзисторах VT1, VT2 посхемою тригера Шмітта Резистори R2 і R3 забезпечують необхідний гістерезиснапруги. Включення світлодіода HL2 послідовно в ланцюг бази транзистора VT2покращує стабільність роботи тригера. Конденсатор С1 усуває помилковіперемикання від мережевих перешкод. Підлаштування резисторами R3 і R4 встановлюютьверхній і нижній пороги перемикання Коли батарея заряджена, транзистор VT2 відкритий,транзистори VT1 ​​і VT3 закриті. Напруга на генераторі і струм через світлодіод HL3вкрай малі. При зниженні напруги на виводах батареї до 3,3 В і меншевідбувається швидке перемикання порогового пристрою в інше стійкийстан в результаті дії позитивної ОС. У цей момент транзистор VT2 закривається,a VT1 і VT3 відкриваються. Через відкритий транзистор VT3 на генератор надходитьнапруга живлення, що призводить до його запуску. Світлодіод HL3 починаєспалахувати, сигналізуючи про необхідність її зарядки. При зарядці світлодіодпродовжить спалахувати, поки напруга на виводах батареї не досягне приблизно4,8 В. До того часу напруга на резисторі R5 зросте до значення,достатнього для перемикання порогового пристрою в початковий стан.Транзистор VT3 закриється, світлодіод HL3 згасне, сигналізуючи про завершеннязарядки.

 

Акумуляторнабатарея заряджається від мережі через виносний блок живлення (адаптер), вихіднанапруга якого надходить на випрямний міст VD1-VD4. Світлодіод HL1 зелено-гокольору світіння служить індикатором підключення до мережі. Напруга за-рядки звипрямного моста надходить на висновки батареї через діод VD5, призначенняякого – погасити світлодіод HL1 при відключенні адаптера від мережі або відпристрої.

Виносниймережевий адаптер – китайського виробництва з вихідною напругою 9 В і струмомнавантаження 300 мА. Транзистори VT1-VT3, VT5 – будь-які малопотужні структури pnp, VT4- Структури n-р-пnс коефіцієнтом передачі струму бази не менше 100,максимальним струмом колектора більше 100 мА і напругою колектор-база неменше 20 В. Діоди КД105Б (VD1-VD5) замінимі приладами тієї ж серії з будь-яким буквениміндексом. Підійдуть діоди серії КД208 та інші, розраховані на прямий струм неменше 500 мА. Світлодіоди HL1-HL3 – будь-які малопотужні відповідного кольорусвітіння. Оксидні конденсатори С1, С2 – будь; С2 бажано застосувати зневеликим струмом витоку, наприклад, К53-1 або подібний. Підлаштування резистори -СПЗ-16. Постійні резистори можуть бути будь-якими, наявними в наявності.

Всіелементи монтують на платі розмірами 125×37, 5 мм. Плату устанав-люють підкришкою ліхтаря і закріплюють на виводах батареї Для цього в платі передбаченінастановні отвори. На верхній стороні кришки свердлять два отвори підсвітлодіоди HL1 і HL3. Висновки світлодіодів подовжують до 32 мм лудженим проводом. Взручному місці поблизу кришки в корпусі свердлять ще один отвір, в якомузакріплюють гніздо живлення під вставку адаптера.

Налагодженняпристрою зручно проводити за допомогою окремого блоку живлення з регульованимвихідною напругою. Батарею на час налагодження необхідно відключити. Резіс-ториR3 і R4 встановлюють в положення, відповідне максимальному опору,а резистор R10 – в середнє Від блоку живлення до точок підключення батареїподають, дотримуючись полярності, напруга 3,3 В. Повільно обертаючи ручку резистораR4, домагаються появи спалахів світлодіода HL3 Потім напруга збільшуютьдо 4,8 В і резистором R3 домагаються згасання світлодіода. Ці регулювання принапругах 3,3 і 4,8 В. можливо, доведеться повторити кілька разів. Ввисновок резистором R10 встановлюють бажану частоту спалахів. Орієнтовначас зарядки акумуляторної батареї – близько 48 год

 Відредакції. Для запобігання виходу з ладу світлодіода HL2 або транзисторапри необережної установці движка підлаштування резистора R4 у нижнє за схемоюположення послідовно з ним з боку резистора R3 слід включити постійнийрезистор опором 0 51-2 кОм.