Рис. 1. Електрична схема пробника (1 з 2).

Рис. 1. Електрична схема пробника (2 з 2}.
Пробник дозволяє контролювати правильне функціонуваннясимістора або тиристора. Працездатність перевіряється елемента можнаоцінити, задаючи отпирающий струм керуючого електрода. Так, длясімістора можна показати відмінність його поведінки в залежності від способувідмикання: I, II, III і IV. За допомогою такого приладу легко визначаєтьсяопір в ланцюзі керуючого електрода, достатню дляправильного запуску.

Основа пробника – перемикач з резисторами R1 – R8, якізадають струм керуючого електрода тиристора або сімістора.Позитивне або негативне керуючу напругу дозволяєвідмикати тестований елемент двома способами. Вибір полярностікеруючого струму здійснюється за допомогою перемикача SW4. Іншийперемикач (SW3) дозволяє вибрати полярність живлення між робочимиелектродами перевіряється елемента або повністю його відключити.

Опис схеми

Принципова електрична схема пристрою представлена ​​нарис. 1. Живить трансформатор TR1 знижує мережеве напруга 220 В ізабезпечує гальванічну розв’язку між мережею і ланцюгами пробника.Вторинна обмотка TR1 виконана з середньою точкою, звідки знімаєтьсянапруга з ефективним значенням приблизно 2×9 В. двухполуперіоднийвипрямляч зібраний на діодному мосту D1. Згладжування позитивного інегативного напруг забезпечується конденсаторами С1 – С4.Напруга на контакті АР відносно загального проводу (А1) становитьприблизно +11 В, у той час як напруга на контакті AN становитьблизько -11 В. Перемикачем SW3 змінюється полярність напругиживлення лампи.

Стабілізовану напругу живлення ± 5 В виробляється здопомогою стабілізаторів позитивного напруги (7805) інегативної напруги (7905) і забезпечує нормований струмуправління.

Діоди D2 і D3 не допускають різкого падіння вхідної напругистабілізаторів при відмикання тестованого тиристора або сімістора.

Величину керуючого струму визначають резистори R1 – R8,включаються в ланцюг керуючого електрода за допомогою перемикача SW2.Напруга на керуючому електроді тиристора або сімістора становитьприблизно 1 В, тому величина керуючого струму розраховується занаступною формулою:

Iу=4/R

Опір R відповідає опору в ланцюзі керуючогоелектрода тиристора або сімістора. Пробник дозволить визначитимаксимальне значення цього опору для різних способівзапуску з напругою управління 5 В.

Різні способи відмикання симістора реалізуються за допомогоючотирьох можливих комбінацій положень перемикачів SW3 і SW4.

Для тиристора використовується єдиний режим + +, який відповідає положенню АР перемикача SW3 і положенню GP перемикача SW4.

Виготовлення

Розводка друкарської плати пробника і розміщення радіодеталейпоказані на рис. 2 і 3 відповідно. Зовнішній вигляд зібраного пробниказображений на рис. 4.

Для перших випробувань зовнішні перемикачі SW3 і SW4 можна непідключати. Необхідні з’єднання здійснюються за допомогою проводівз затискачами.

Спочатку необхідно проконтролювати напругу між контактамиАР та А1 (приблизно +11 В) і між контактами AN і А1 (-11 В), потімвиміряти два симетричних напруги живлення +5 В між GP і А1 і -5 Вміж GN і А1.

Після попередньої перевірки можна під’єднати перемикачSW3 до контактів АР і АС, а перемикач SW4 – до контактів GP і GN.


Рис. 2. Розводка друкарської плати пробника Рис. 3. Схема розміщення радіодеталей на платі пробника
Наступний крок – підключення сими-стору або тиристора, як показано на схемі. При справному елементі лампочка не повинна горіти.

Натискання кнопки ВР1 повинно включити тиристор або симистор.

Якщо лампочка не засвітиться, то, збільшуючи величину керуючогоструму перемикачем SW2 і знову натискаючи на пускову кнопку, можнадобитися включення лампочки.

При розриві ланцюга АР – АС лампочка повинна погаснути.

Якщо всі етапи цього випробування виконані успішно, то тестований радіоелемент вважається справним.

З тестованим сімістором можна провести попереднє випробування,застосовуючи три інші способи відмикання, тобто чергуючи GP з GN та АР зAN за допомогою перемикачів SW3 і SW4.

Тоді лампочка повинна гаснути при зміні положення перемикача SW3.

Перелік елементів, необхідних для складання пробника, наведено в табл. 1.


Рис. 4. Зовнішній вигляд пробника
Таблиця 1. Перелік елементів для складання пробника


Позначення Найменування Примітка
Резистори
R1 820 0м  
R2 390 0м  
R3 270 0м  
R4 150 0м  
R5 120 0м  
R6 82 0м  
R7 56 0м  
R8 39 0м  
Конденсатори
С1, С2 470мкФ/25В  
СЗ, С4 470 нФ  
С5, С6 100мкФ/25В  
С7, С8 22мкФ/10В  
С9, С10 220 нФ  
Діоди
D1 W061 А/40 В Діодний міст
D2, D3 1N4001 …4007  
Стабілізатори
СI1 7805 Позитивний
CI2 7905 Негативний
Інше
L1 Лампа з цоколем Е10 12 В / 100-200 мА
TR1 Трансформатор 220 В / 2×9 В – 5 ВА
SW1 Двоконтактний затиск для друкарського монтажу  
SW2 Поворотний 12-позиційний перемикач  
SW5 Пластмасовий патрон НЕЮ для друкованого монтажу  
F1 Плавкий запобіжник 5×20 на 50 мА
ВР1 Пускова кнопка 1Т  
  Тримач для плавкого запобіжника для друкованого монтажу 5×20
  Кришечка для плавкого запобіжника  
SW3, SW4 Тумблер 2шт.
  Монтажний пелюстка 9шт.

Джерело

  1. Кадина Е. цветомузикальная установкі.-М.: ДМК Пресс, 2000.