Крім вже описаних схем в розділі 4, для отримання пилоподібного або трикутного напруги можна скористатися й більш простими варіантами. У разі якщо високих вимог до лінійності форми вихідного сигналу не пред’являється, то Пікоподібне або трикутне напруга легко отримати на інтегруючого ланцюга з резистора і конденсатора, як це показано на рис. 5.16 і 5.17. Тут використовується то властивість, що на початковому етапі заряду конденсатора зростання на ньому напруги відбувається майже лінійно. Самі схеми в особливих пояснень не потребують, але до конденсатора повинен підключатися каскад, Имеющий великий вхідний опір.

Рис. 5.16. Генератор пилкоподібних сигналів

Рис. 5.17. Генератор трикутних сигналів

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.