Спеціалізована мікросхема LM3909призначена для побудови різних “мигалок” на світлодіодах. Роботатаких пристроїв можлива від одного гальванічного елемента напругою 1,5 В,хоча для більшості світлодіодів потрібна напруга 1,8 В і більше. У статтіприводяться описи різних пристроїв на основі цієї мікросхеми.

Для побудови”Мигалки” на мікросхемі LM3909 достатньо до неї підключити конденсатор,виконує функції як частотозадаючого, так і накопичувального, світлодіод, атакож джерело живлення. Принципова схема самої мікросхеми LM3909 показанана рис. 1, а схема найпростішої “мигалки” – на рис. 2. При включенніхарчування починається зарядка конденсатора С1 через резистори мікросхеми, а всівходять до її складу транзистори закриті. Коли конденсатор С1 зарядиться донапруги, близького до напруги живлення, транзистори лавиноподібновідкриються і плюсової висновок конденсатора буде підключений до мінусової лініїхарчування. На світлодіод надійде напругу, рівну сумі напруг живлення таконденсатора С1, тому він спалахує. Після розрядки конденсатора С1 циклповто-ряется.

З зазначеної на схемі ємністю конденсатораС1 частота спалахів складає близько 1 Гц, а середній споживаний струм-0,4 … 0,6 мА. Отже, ресурсу батареї живлення вистачить надовго. Струм черезсвітлодіод обмежений вбудованим в мікросхему резистором, тому додатковогострумообмежувального резистора не потрібно. Частоту спалахів можна змінювати підбіркоюконденсатора С1, максимальне значення – близько 1 кГц при ємності конденсатора0,33 мкФ.

У пристрої бажано застосуватисвітлодіоди червоного кольору світіння, оскільки у них пряму напругу менше,ніж у світлодіодів іншого кольору світіння. Деталі цієї “мигалки” можнаприпаяти безпосередньо до висновків мікросхеми, використовуючи навісний монтаж, аборозмістити на платі з односторонньо фольгованого склотекстоліти, кресленняякої показано на рис. 3.

На рис. 4 зображено схема”Мигалки” з напругою живлення 3 В. Для установки елементів можназастосувати плату, креслення якої показаний на рис. 3, необхідно тільки видалитипровідник, що йде від виведення 8 до висновку 1 мікросхеми. На рис. 5 показана схема”Мигалки” з регульованою частотою спалахів. Підлаштування резистором R2її можна змінювати в межах від одиниць герц до 20 Гц. Для монтажу деталейпідійде плата, креслення якої показаний на рис. 6.

Схема “мигалки” длягірлянди з восьми світлодіодів показана на рис. 7. Всі вони включені черезструмообмежуючі резистори R2-R9, для забезпечення необхідної яскравості спалахуємність конденсатора С1 збільшена до 2200 мкФ. Щоб прискорити зарядку цьогоконденсатора, встановлені додаткові резистори R1 і R10. Частота спалахівдля вказаних на схемі номіналів елементів становить близько 1,3 Гц. Всі деталімонтують на друкованій платі, креслення якої показано на рис. 8. Резисторивстановлюють перпендикулярно платі. Світлодіоди можна об’єднати в гірлянду, з’єднавшиз платою гнучкими монтажними проводами.

Можливість зміни частотиспалахів за рахунок добірки конденсатора С1 дозволяє реалізувати такий пристрійяк “ліхтар-мигалка”, схема якого показана на рис. 9. У положенніперемикача SA1 “Маяк” до мікросхемі буде підключений конденсатор С1ємністю 100 мкФ і частота спалахів складе близько 2 Гц. При установціперемикача SA1 в положення “Ліхтар” до мікросхемі буде підключенийконденсатор СЗ ємністю 0,33 мкФ і частота спалахів збільшиться до 1 кГц. Черезінерційності зору людини це буде сприйматися як постійне свічення.Креслення друкованої плати для устѰ не потрібно. Частоту спалахів можна змінювати підбіркоюконденсатора С1, максимальне значення – близько 1 кГц при ємності конденсатора0,33 мкФ.

У пристрої бажано застосуватисвітлодіоди червоного кольору світіння, оскільки у них пряму напругу менше,ніж у світлодіодів іншого кольору світіння. Деталі цієї “мигалки” можнаприпаяти безпосередньо до висновків мікросхеми, використовуючи навісний монтаж, аборозмістити на платі з односторонньо фольгованого склотекстоліти, кресленняякої показано на рис. 3.

На рис. 4 зображено схема”Мигалки” з напругою живлення 3 В. Для установки елементів можназастосувати плату, креслення якої показаний на рис. 3, необхідно тільки видалитипровідник, що йде від виведення 8 до висновку 1 мікросхеми. На рис. 5 показана схема”Мигалки” з регульованою частотою спалахів. Підлаштування резистором R2її можна змінювати в межах від одиниць герц до 20 Гц. Для монтажу деталейпідійде плата, креслення якої показаний на рис. 6.

Схема “мигалки” длягірлянди з восьми світлодіодів показана на рис. 7. Всі вони включені черезструмообмежуючі резистори R2-R9, для забезпечення необхідної яскравості спалахуємність конденсатора С1 збільшена до 2200 мкФ. Щоб прискорити зарядку цьогоконденсатора, встановлені додаткові резистори R1 і R10. Частота спалахівдля вказаних на схемі номіналів елементів становить близько 1,3 Гц. Всі деталімонтують на друкованій платі, креслення якої показано на рис. 8. Резисторивстановлюють перпендикулярно платі. Світлодіоди можна об’єднати в гірлянду, з’єднавшиз платою гнучкими монтажними проводами.

Можливість зміни частотиспалахів за рахунок добірки конденсатора С1 дозволяє реалізувати такий пристрійяк “ліхтар-мигалка”, схема якого показана на рис. 9. У положенніперемикача SA1 “Маяк” до мікросхемі буде підключений конденсатор С1ємністю 100 мкФ і частота спалахів соста Ѐ ойство показаний на рис. 10.

На основі мікросхеми LM3909 південнозібрати “мигалки” з напругою живлення від 5 до 200 В. На Рис. 11показана схема пристрою з напругою живлення від 5 до 25 В. Частота спалахів вцьому інтервалі напруг живлення практично не зменяется і становить близько2 Гц. 1ля інтервалу живлячих напруг 3 … 50 В ємність конденсатора С1 повиннабути 200 мкФ, а опору резисторів R1 і R2 – 1 і 3,9 кОм відповідно.При подальшому збільшенні напруги живлення слід застосувати резистор R2 опором43 кОм і потужністю не менш Вт На рис. 12 показаний креслення друкованої плати дляцього пристрою.

У ліхтар з лампою розжарювання ібатареєю напругою 6 В можна додатково ввести режим роботи”Маяк”. Для цього в нього треба вмонтувати пристрій, схема якогопоказана на рис. 13. Пристрій являє собою “мигалку”, вонаподає напругу не на світлодіод, а на затвор польового транзистора VT1.Після включення живлення в режимі “Ліхтар” напруга постійнонадходить на лампу розжарювання EL1. У режимі “Маяк” напруга налампу розжарювання надходить через польовий транзистор VT1, тому вонаспалахує з частотою близько 1,5 Гц. При зазначеному на схемі типі польовоготранзистора струм, споживаний палаючої лампою розжарювання, не повинен перевищувати0,3 А, при більшому струмі слід застосувати транзистор більшої потужності. Відліхтаря використані лампа розжарювання EL1, вимикач SA1 і, звичайно,батарея харчування. Інші деталі монтують на друкованій платі, креслення якоїпоказаний на рис. 14. Плату розміщують всередині корпусу ліхтаря.

У всіх пристроях можна застосуватирезистори С2-23, МЯТ, оксидні конденсатори – імпортні, решта – К10-17,перемикачі – В3031. Світлодіоди L-5013RST можна замінити на АЛ 307БМ.