Конденсатори великої місткості (1 мкФ і вище) перевіряють пробником (омметром), підключаючи його до висновків конденсатора. Якщо конденсатор справний, то стрілка приладу повільно повертається у вихідне положення. Якщо ж витік велика, то стрілка приладу не повернеться в початкове положення.

   Конденсатори середньої ємності (від 500 пФ до 1 мкФ) перевіряють за допомогою послідовно підключених до висновків конденсатора телефонів і джерела струму. При справному коідеісаторе в момент замикання ланцюга в телефонах прослуховується клацання.

   Конденсатори малої ємності (до 500 пФ) перевіряють в ланцюзі струму високої частоти. Конденсатор включають між антеною і приймачем. Якщо гучність прийому не зменшиться, значить, обривів висновків немає.

   Перевірка котушок індуктивності. Перевірка справності котушок індуктивності починається з віешіего огляду, в ході якого переконуються в справності каркаса, екрану, висновків; у правильності та надійності з’єднань усіх деталей котушки між собою; у відсутності видимих ​​обривів дротів, замикань, ушкодження ізоляції і покриттів. Особливу увагу слід звертати на місця обвуглювання ізоляції, каркаса, почорніння або оплавлення заливки.

Електрична перевірка котушок індуктивності включає перевірку на обрив, виявлення короткозамкнених витків і визначення стану ізоляції обмотки.

Перевірка иа обрив виконується пробником. Збільшення опору означає обрив або поганий контакт одній або декількох жил літцендрата. Зменшення опору означає наявність межвиткового замикання. При короткому замиканні виводів опір дорівнює нулю. Для більш точного уявлення про несправність котушки необхідно виміряти індуктивність. На закінчення рекомендується перевірити працездатність котушки в такому ж свідомо справному апараті, для якого оіа призначена.

   Перевірка силових трансформаторів, трансформаторів а дроселів низької частоти. По конструкції і технології виготовлення силові трансформатори, трансформатори та дроселі НЧ мають багато спільного. Ті й інші складаються з обмоток, виконаних ізольованим проводом, і сердечника.

Несправності трансформаторів і дроселів НЧ діляться на механічні і електричні. До механічних несправностей відносяться: поломка екрану, сердечника, висновків, каркаса і кріпильної арматури, до електричних – обриви обмоток; замикання між витками обмоток; коротке замикання обмотки на корпус, сердечник, екран або арматуру; пробій між обмотками, на корпус або між витками однієї обмотки; зменшення опору ізоляції; місцеві перегріви.

Перевірку справності трансформаторів і дроселів НЧ починають із зовнішнього огляду. В ході його виявляють і усувають усі видимі механічні дефекти.

Рис. 53. Схема перевірки силових трансформаторів і трансформаторів НЧ: а – перевірка на замикання між обмоткою і сердечником; 6-перевірка иа замикання між обмотками; в – перевірка коефіцієнта трансформації на холостому ходу

Перевірка иа коротке замикання між обмотками, між обмотками і корпусом проводиться омметром. Прилад включають між виводами різних обмоток, а також між одним з висновків і корпусом. Так само перевіряється і опір ізоляції, який повинен бути не менше 100 МОм для герметизованих трансформаторів і не менше десятків МОм для негерметизованих. Найскладніша перевірка на міжвиткові замикання. Відомо кілька способів перевірки трансформаторів (рис. 53).

1. Вимірювання омічного опору обмотки і порівняння результатів з паспортними даними. (Спосіб простий, але не точний, особливо при малій величині омічного опору обмоток і малому числі короткозамкнених витків.)

2. Перевірка котушки за допомогою спеціального приладу – аналізатора короткозамкнених витків.

3. Перевірка коефіцієнтів трансформації на холостому ходу. Коефіцієнт трансформації визначається як відношення напруг, які показуються вольтметрами 2 і 1. За наявності міжвиткових замикань коефіцієнт трансформації буде менше норми.

4. Вимірювання індуктивності обмотки.

5. Вимірювання споживаної потужності на холостому ходу. У силових трансформаторів однією з ознак короткозамкнених витків є надмірний нагрів обмотки.

   Найпростіша перевірка справності напівпровідникових діодів. Найпростіша перевірка справності напівпровідникових діодів полягає у вимірюванні їх прямого Rnp і зворотного R0бр опорів.

Чим більше відношення, тим вища якість діода. Для вимірювання діод підключається до тестеру (омметру) або до ампервольтомметру, як показано на рис. 54. При цьому вихідна напруга вимірювального приладу не повинен перевищувати максимально допустимого для даного напівпровідникового приладу.

РНС. 54. Схема перевірки справності напівпровідникових діодів

Рис. 55. Схема перевірки справності ВЧ-діодів

Справність високочастотних діодів можна перевірити підключенням їх в схему працюючого найпростішого детекторного радіоприймача, як показано на рис. 55. Нормальна робота радіоприймача говорить про справність діода, а відсутність прийому – про його пробої.

   Проста перевірка транзисторів. При ремонті побутової радіоапаратури виникає необхідність перевірити справність напівпровідникових тріодів (транзисторів) без випайки їх зі схеми. Один із способів такої перевірки – вимір омметром опору між висновками емітера і колектора при з’єднанні бази з колектором (рис. 56, а) і при з’єднанні бази з емітером (мал. 56,6). При цьому джерело колекторного харчування відключається від схеми. При справному транзисторі в першому випадку омметр покаже мале опір, у другому – близько декількох сотень тисяч або десятків тисяч ом.

Перевірка транзисторів, не включених у схему, на відсутність коротких замикань проводиться вимірюванням опору між їх електродами. Для цього омметр підключають по черзі до бази і емітером, до бази і колектора, до емітера і колектора, змінюючи полярність підключення омметра.

Оскільки транзистор складається з двох переходів, причому кожен з них являє собою напівпровідниковий діод, перевірити транзистор можна так само, як перевіряють діод.

Для перевірки справності транзисторів омметр підключають до відповідних висновків транзистора (на рис. +57 Показано, як вимірюють пряме і зворотне опору кожного з переходів транзистора). У справного транзистора прямі опори переходів складають 30-50 Ом, а зворотні – 0,5-2 МОм. При значних відхиленнях від цих величин транзистор можна вважати несправним.

При перевірці ВЧ транзисторів напруга батареї омметра не повинне перевищувати 1,5 В. Для більш ретельної перевірки транзисторів використовуються спеціальні прилади.

   Найпростіша перевірка тиристорів. Найпростіший спосіб перевірки тиристорів показаний на рис. 58. Опір справного тиристора складає кілька МОм, а пробитого – близько до нуля. Якщо анод справного тиристора з’єднати на мгновенье з керуючим електродом (УЕ), прилад покаже опір короткого замикання.

   Перевірка гальванічних батарей і сухих елементів. Перевірку гальванічних батарей і сухих елементів здійснюють за допомогою вольтметра при підключеній навантаженні (рис. 59).

Навантаженням може бути або лампа розжарювання з відповідним номінальним струмом, або резистор R, опір якого розраховується за законом Ома.

РНС. 56. Схема перевірки справності транзисторів

РНС. 57. Перевірка транзистора за допомогою омметра

Рис. 58. Перевірка тиристорів на справність

Рис. 59. Перевірка гальванічних батарей н сухих елементів за допомогою вольтметра при підключеній навантаженні

Рис. 60. Перевірка польових транзисторів

Для сухих елементів (1,5 В) напругу, виміряний під навантаженням, не повинно бути менше 1,36 В, а для гальванічних батарей – 4,5 В – 3,8 … 4 В .

   Проста перевірка польових транзисторів. З численних параметрів польових транзисторів практичне значення мають лише два: Iс.нач. -Струм стоку при нульовій напрузі на затворі і S – крутизна характеристики. Ці параметри можна виміряти, використовуючи просту схему, зображену на рис. 60. Для цього буде потрібно міліамперметр ИП1, наприклад комбінованого вимірювального приладу, батарея Б1 напругою 9 В («Крона» або складена з двох батарей 3336Л) і елемент Б2 «332» або «316».

Спочатку висновок затвора з’єднують дротяної перемичкою з виведенням витоку. При цьому міліамперметр зафіксує перший параметр транзистора – струм стоку ^ с.нач. Записують його значення. Потім знімають перемичку і підключають замість неї елемент. Міліамперметр покаже менший струм в стокової ланцюга. Якщо тепер різниця двох показань міліамперметра розділити на напругу елемента, отриманий результат буде відповідати чисельному значенням параметра S перевіряється польового транзистора.

При вимірюванні параметрів польового транзистора з р-п переходом і каналом п-типу полярність включення міліамперметра ИП1, батареї Б1 і елемента Б2 має бути зворотною.