анний джерело можезастосовуватися для живлення будь навантаженняпотужністю до 15 … 20 Вт і має меншігабарити, ніж аналогічний, але із знижуючимтрансформатором, що працює на частоті 50 Гц.

Джерело живленнявиконується за схемою однотактногоімпульсного високочастотногоперетворювача, рис. 1. На транзисторізібраний автогенератор, що працює начастоті 20 … 40 кГц (Залежить від налаштування).Частота настроюється ємністю С5. Елементи
VD5, VD6 і С6 утворюють ланцюг запускуавтогенератора.

У вторинному ланцюзі післямостового випрямляча стоїть звичайнийлінійний стабілізатор на мікросхемі, щодозволяє мати на виході фіксованенапруга, незалежно від зміни навході мережевого (187 … 242 В).

У схемі застосованіконденсатори: С1, С2 типу К73-16 на 630 В;
СЗ – К50-29на 440 В; С4 – К73-17В на 400 В; С5 – К10-17;
С6 – К53-4Ана 16 В; С7 і С8 типу К53-18 на 20 В. Резисториможуть бути будь-якими. Стабілітрон VD6 можназамінити на КС147А.

Імпульсний трансформатор Т1 виконується на феритовому сердечнику М2500НМС-2або М2000НМ9 типорозміру Ш5х5 (Перетинмагнітопроводу в місці розташуваннякотушки 5х5 мм з зазором в центрі). Намотуваннязроблена проводом марки ПЕЛ-2. Обмотка 1-2
містить 600 витків дроту діаметром 0,1 мм;

3-4 — 44
витка діаметром 0,25 мм; 5-6 — 10 витківтим же дротом, що і первинна обмотка.

Рис. 1Електрична схема імпульсного блокухарчування на 15 Вт

У разі необхідностівторинних обмоток може бути кілька (насхемі показана лише одна), а для роботиавтогенератора необхідно дотримуватисяполярність підключення фази обмотки 5-6 ввідповідності зі схемою.

Налаштування перетворювачаполягає в отриманні стійкогозбудження автогенератора при змінівхідної напруги від 187 до 242 В. Елементи,вимагають підбору, відмічені зірочкою “*”.Резистор R2 може мати номінал 150 … 300 кОм, Аконденсатор С5 – 6800 … 15000 пФ. Для зменшеннягабаритів перетворювача в разі меншоїзнімається у вторинній ланцюга потужностіномінали електролітичних фільтруючихконденсаторів (СЗ, С7 і С8) Можна зменшити.Їх величина пов’язана з потужністю навантаженняспіввідношенням:

Р – Потужність у ланцюзінавантаження, Вт;

Um – Амплітудне значеннявипрямленої напруги (для діющего на вході мережевої напруги 242 Вамплітуда становить 342 В);

Fc – Частота мережі, длярозрахунку СЗ вона береться 50 Гц;

U —максимальний розмах пульсаціївипрямленої напруги, допустимий длязастосовуваного типу конденсатора (береться здовідника: так для К50-29 він становить 10…14%, [Л16], Тобто
34 В).

Конструкція корпусупристрою повинна передбачатиустановку транзистора і стабілізатора D1 нарадіатори, а також екранування всієї схемидля зниження рівня випромінюваних перешкод.