Металошукач, схема якого приведена на малюнку, можна зібрати усього за кілька хвилин. Він складаєтьсяз двох практично ідентичних LC-генераторів, виконаних на елементахDD1.1-DD1.4, детектора за схемою подвоєння випрямленої напруги на діодах VDI, VD2 і високоомних (2 кОм) головних телефонів BFI, зміна тональності звучання яких з свідчить про наявність під котушкою-антеною металевого предмета.

Генератор, зібраний на елементах DD1.1 і DD1.2 самозбуджується на частоті резонансу послідовного коливального контуру L1CI, налаштованого на частоту 465 кГц (Використані елементи фільтра ПЧ супергетеродинного приймача). Частотадругого генератора (DD1.3. DD1.4) визначається індуктивністю котушки-антени L2 (30 витків дроту ПЕЛ 0,4 на оправці діаметром 200 мм) і ємністю конденсатора змінної ємності С2, що дозволяє перед пошуком налаштувати металошукач на виявлення предметів певному маси.

Биття, що виникли в результаті змішання коливання шпалерах генераторів, детектуються діодами VD1, VD2, фільтруються конденсатором С5 і надходять на головні телефони
BF1.

Все пристрій зібрано на невеликій друкарській платі, що дозволяє при живленні від плоскої батареї для кишенькового ліхтаря зробити його дуже компактним і зручним в зверненні.

При повторенні металошукача можна використовувати мікросхему К155ЛА3, будь високочастотні германієві діоди і КПЕ від радіоприймача “Альпініст”.