Для перевірки і налаштування транзисторних приймачів, портативних магнітофонів, ЕОМ та інших пристроїв потрібно вимірювати напруги від сотих часток вольта. Для таких вимірів необхідний ламповий або транзисторний вольтомметр постійного струму. На рис. 85 приведено принципова схема транзисторного вольтомметра з вхідним опором 50 кОм / В. Межі виміру напруг: 0,2; 1; 2; 10; 20; 100 і 200 В; опорів: 500 Ом – 1 МОм. Вольтомметр складається з резисторів R1 – R6, службовців додатковими опорами, балансного підсилювача постійного струму за схемою із загальним колектором і мікроамперметра зі шкалою на 200 мкА. Вимірювання опорів здійснюється за рахунок разбалансіровкн підсилювача при підключенні їх до гнізд Rx, завдяки чому відпадає необхідність у застосуванні додаткового джерела струму для омметра. Прилад живиться від одного елемента «332». У вольтомметре можуть застосовуватися транзистори типу МП39 або інші з коефіцієнтами посилення В-20-25. Змінні резистори-типу СПО-0, 5, постійні – типу MJIT-0, 25, причому R1-R6 бажано підбирати нз двох послідовно з’єднаних резисторів з 5%-ним допуском. Резистори R7 і R9 служать для установки чутливості та початкової балансування підсилювача і після налагодження приладу стопоряться. Шкала омметра градуіруется по магазину опорів або за допомогою набору резисторів з точністю не менше 5%.

  

Рис, 85, Принципова електрична схема транзисторного вольтомметра

При експлуатації вольтомметра перед початком вимірювань закорочувати гнізда Rx і резистором R12 встановлюють відхилення стрілки на всю шкалу (0 шкали омметра). Потім, разомкнув гнізда Rx, резистором R14 установлюють стрілку на нуль (° ° шкали омметра), після цього можна починати вимірювання.