На рис. 87 наведена принципова схема простого випробувача транзисторів. Він являє собою несиметричний мультивібратор, зібраний на двох транзисторах різної провідності (п-р-п Т1 і р-п-р Т2), причому один з них свідомо справний, а інший – що перевірявся. Робота мультивібратора перевіряється за допомогою мікротелефону, що підключається до гнізда ТЛФ. Харчується випробувач від одного елемента напругою 1,5 В.

При включенні справних транзисторів в мікротелефонну виникає гучний звук. Якщо один з транзисторів поганої якості, то звук буде переривчастим або щіпящім. При включенні несправного транзистора випробувач буде мовчати.

Рис, 87, Принципова схема і зовнішній вигляд простого випробувача транзисторів

Таким чином, для перевірки транзисторів потрібно мати один справний транзистор типу п-р-п і один типу р-п-р. Відсутність в даному приладі мікроамперметра, застосовуваного в більшості інших випробувачів транзисторів, робить його доступним для виготовлення практично будь-яким телевізійного обладнання і радіоаматором.

Слід зазначити, що випробувач не пошкоджує випробувані транзистори навіть при неправильному підключенні їх висновків. В якості мікротелефону можна використовувати капсулі типу ДЕМ-4, ДЕМШ або ТМ-2.