Маркування PIC мікроконтролерів

PIC – це programmable integrated circuit, “програмована інтегральна схема “- так фірма Microchip підносить свої мікроконтролери.

Фірма мікрочіп на даний момент випускає кілька сімейств КМОП мікроконтролерів з внутрішнім ПЗП, ОЗП, таймерами, АЦП, ШИМ та іншими периферійними модулями. Найменші це PIC10 -3-6 виведення, PIC12 – 8 висновків, PIC16-14-68 висновків, PIC17-40-84 виведення, PIC18-28-84 виведення, dsPIC30-28-64 виводу, rfPIC12-18-20 висновків, з вбудованим радіоканалом. Кожне сімейство має своє призначення і область застосування.

Ідентифікують тип мікроконтролера згідно з кодом, наступного за сімейством. То є в позначенні йдуть літери вказують на тип пам’яті програм: EPROM- позначається індексом “С”, ROM-позначається індексом “CR”, FLASH-позначається індексом «F». Якщо перед цими літерами стоїть індекс “L” то це означає що даний мікроконтролер працює в розширеному діапазоні харчування.

Наприклад, PIC16LF

Далі йде порядковий номер розробки, 2-4 цифри.
Наприклад, 84 – ніби як модель.
Буква A після номера – модифікація (покращений варіант)

Наступні 2 цифри після номера через дефіс позначають максимальну частоту кварцового генератора в мГц.
Наприклад, 04 – максимальна паспортна тактова частота (4MHz)

Подальша буква за тактовою частотою – означає робочу температуру кристала

I=-40oC…+85oC,
E=-40oC…+125oC,
при відсутності букви = 0oC…+70oC.
І, нарешті, останні букви через косу риску – позначають тип корпусу табл1.

Наприклад, PIC16F873-20 / P – означає мікроконтролер фірми мікрочіп середнього сімейства, з FLASH пам’яттю програм (багаторазове перепрограмування порядку 1000 циклів), максимальна частота кварцу 20МГц, робочий діапазон температур
0oC…+70oC, корпус пластиковий типу DIP.

Таблиця 1.

L

= PLCC (пластиковий вивідний крісталлоносітель)

P

= Пластиковий DIP

S

= Кристал в чарунковій упаковці

W

= Кристал у формі пластини

MR

= Мікромодуль на стрічці, 8 контактний, 35 мм

MT

= Мікромодуль на підносі, 8 контактний

OT

= SOT-23, 5 контактний

SL

= SO 150 mil, 14 вивідні

SM

= SO 207 mil, 8 вивідні

SN

= SO 150 mil, 8 вивідні

SO

= SOIC 300 mil

SS

= Пластиковий вузький SSOP

ST

= Тонкий вузький SO (4.4 мм)

TO

= Пластиковий транзисторний, 3 вивідні

TS

= Тонкий SO (8×20 мм)

TT

= Маленький пластиковий транзисторний, 3 вивідні

VS

= Дуже маленький SO (8×12 мм)

WF

= Нарізана пластина

CL

= CERQUAD з віконцем

JW

= CERDIP з віконцем для УФ стирання

PQ

= PQFP (пластиковий, квадратний, плоский)

PT

= TQFP (тонкий, пластиковий, квадратний, плоский)

SP

= Пластиковий DIP

SB

= COB (кристал на платі)

СИСТЕМА КОМАНД PIC МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Містить 35 інструкцій, повний список наведено в табл.2. Команди розділені на три групи: байт орієнтовані, біт орієнтовані, команди управління і операцій з константами.

Таблиця 2.

Мнемоніка команди

Опис

Циклів

Змін. прапори

 

Байт орієнтовані команди

ADDWF         f,d

Додавання W і f

1

C,DC,Z

ANDWF         f,d

Побітную ‘І’ W і f

1

z

CLRF             f

Очистити f

1

z

CLRW

Очистити W

1

z

COMF            f,d

Інвертувати f

1

z

DECF              f,d

Відняти 1 з f

1

z

DECFSZ        f,d

Відняти 1 з f і пропустити якщо 0

1(2)

INCF               f,d

Додати 1 Kf

1

z

INCFSZ         f,d

Додати 1 до f і пропустити якщо 0

1(2)

IORWF          f,d

Побітную ‘АБО’ W і f

1

z

MOVF            f,d

Переслати f

1

z

MOVWF        f

Переслати W в f

1

NOP

Немає операції

1

RLF                f,d

Циклічний зсув f вліво через перенос

1

з

RRF                f,d

Циклічний зсув f вправо через перенос

1

з

SUBWF         f,d

Відняти W з f

1

C.DC.Z

SWAPF          f,d

Поміняти місцями півбайт в регістрі f

1

XORWF        f,d

Побітную виключає ІЛІ1 W і f

1

z

 

Біт орієнтовані команди

BCF                 f,b

Очистити біт b в регістрі f

1

BSF                 f,b

Встановити біт b в регістрі f

1

BTFSC           f,b

Перевірити біт b в регістрі f, пропустити якщо 0

1(2)

BTFSS            f,b

Перевірити біт b в регістрі f, пропустити якщо 1

1(2)

Команди управління та операцій з константами

ADDLW         k

Скласти константу з W

1

C,DC,Z

ANDLW         k

Побітную ‘І’ константи і W

1

Z

CALL             k

Виклик підпрограми

2

CLRWDT

Очистити WDT

1

-TO,-PD

GOTO             k

Безумовний перехід

2

IORLW          k

Побітную ‘АБО’ константи і W

1

Z

MOVLW        k

Переслати константу в W

1

RETFIE

Повернення з підпрограми з дозволом переривань

2

RETLW          k

Повернення з підпрограми з завантаженням константи в W

2

RETURN

Повернення з підпрограми

2

SLEEP

Перейти в режим SLEEP

1

-TO.-PD

SUBLW          k

Відняти W з константи

1

C,DC,Z

XORLW         k

Побітную ‘виключає АБО’ константи і W

1

Z

У таблиці:
w -Означає робочий регістр, в деяких мікроконтролерах даний регістр називають акумулятором. Наприклад при виконанні команди над регістром w і константою результат буде поміщений у w (акумулятор).
f – Означає адресу регістру.
d -Покажчик адресата результату операції, при d = 0-результат зберігається в регістрі w, при d = 1-результат зберігається в регістрі f. У кодах програми замість d іноді прямо вказують регістр f або w.
b – Номер біта в 8-розрядному регістрі.
k – Константа, під якою розуміється мітка або 8-розрядні дані.
C – Прапор ознаки переносу.
DC– Прапор ознаки допоміжного переносу з молодшого полубайта в старший.
Z – Прапор ознаки нульового результату, виконаної арифметичної або логічної операції.
–TO=1 – Прапор виконання команди clrwdt, sleep або включено харчування,
–TO=0 – Спрацював wdt.
–PD=1 – Прапор виконання команди clrwdt або включено харчування,
–PD=0 – Виконана команда sleep

Номенклатура PIC контролерів