Пропонованийсигналізатор аварії масляноготиску призначений дляустановки його в автомобіляхмарки “Москвич”, де маєтьсятільки стрілочний покажчиктиску. Сигналізатор можебути встановлений також наавтомобілях інших моделей.

Яквідомо, при витоку масла зсистеми або відсутностімасляного тиску двигунбудь-якого автомобіля виходить зладу дуже швидко. Длязапобігання виходу з ладудвигуна водій повинен бутиінформований привертаєувагу сигналом відразу ж приаварії в системі змащування. Дотеперішнього часу не всіавтомобілі мають подібнепристрій, а стрілочніпокажчики тиску в цьомувідношенні неоперативні.

Характернаособливість пропонованогопристрою (рис. 1), зібраногона шести мікросхемах, полягає вте, що водій контролюєсправний стан його передвиїздом при пуску двигуна.Якщо сіloginField “type =” text “name =” user “value =” “size =” 20 “style =” width: 100%; “maxlength =” 50 “/>

Пароль:
Забув пароль | Реєстрація

В основуроботи пристрою покладеназалежність частоти замиканняконтактів датчика масляноготиску від величини масляноготиску в системі. На рис. 2показані часові діаграмивібрації контактів датчика,виміряні осцилографом наконтакті датчика.

Роботапристрою полягає внаступному. Імпульси з датчикамасляного тиску (ДМД)надходять на вхід мікросхемиDD2, виконує рольгальванічної розв’язки міжконтактами датчика ісигналізатором аваріїмасляного тиску.Гальванічна розв’язканеобхідна зважаючи відмінностінапруги живлення мікросхем інапруги на ДМД.Інвертовані імпульси ДМД зконтакту 10 мікросхеми DD2надходять на скидання лічильника DD3і вхід дільника на 16 (DD4).

На рахунковийвхід лічильника DD3 надходитьвихідний сигнал генератора,зібраного на елементах DD1.1,DD1.2, DD1, 3. Генератор виробляєчастоту в діапазоні 500 … 1000 Гц.Таким чином, імпульси згенератора заповнюють лічильник,а імпульси, що приходять з ДМД,скидають його. З цьоговипливає, що імпульси перенесенняна виході 12 лічильника DD3з’являються в тому випадку, якщодатчик формує імпульси зтривалістю близько 100 мс (рис.2, а). При надходженні на R-вхід DD3більш коротких імпульсів(Двигун працює-рис. 2, б)лічильник не встигаєзаповнитися до кінцяімпульсами генератора і навиході його присутнійлогічний 0.

Поступаючи наЗ-вхід JK-тригера DD5.1, імпульсперенесення викликаєспрацьовування цього тригера.На його виході 9 встановлюєтьсястан логічної 1, якедозволяє проходженняімпульсів з виведення 10 DD4 на вхід 3мікросхеми DD6.1. Частотанадходження цих імпульсівстановить 1 … 2 Гц в результатіділення лічильником DD4 частоти,формованої оптоелектроннимперемикачем – інвертором. Насхемою рис. 1 встановленийкоефіцієнт розподілу, рівний 8.Його можна змінити і зробитирівним 2 або 4, для чогонеобхідно вхід 3 DD6.1 з’єднатиз виведенням 13 або 9 мікросхеми DD4.

JK-тригерDD5.2 призначений дляприведення JK-тригера DD5.1 ​​впочатковий стан. Принадходженні імпульсу з виходудільника DD4 (контакт 12) на С-вхідJK-тригера DD5.2 відбуваєтьсяпереведення його в станлогічної 1 по задньому фронтуімпульсу (на інверсному виході 13встановлюється логічний 0).Тригер DD5.2 скидаєтьсялогічним 0, вступникам звиводу 13 мікросхеми DD5.2.Одночасно на вході 12мікросхеми 2И-НЕ DD1.4встановлюється логічна 1,яка дозволяє проходженнясигналу з виходу 13 лічильника DD3на R-вхід JK-тригера DD5.2. Першимімпульсом тригер переводитьсяв нульовий стан. Тепер обидватригера знаходяться в нульовомустані, JK-тригер DD5.1 ​​зновуготовий до прийому інформації поЗ-входу (висновок 5). Якщо їмDD2, виконує рольгальванічної розв’язки міжконтактами датчика ісигналізатором аваріїмасляного тиску.Гальванічна розв’язканеобхідна зважаючи відмінностінапруги живлення мікросхем інапруги на ДМД.Інвертовані імпульси ДМД зконтакту 10 мікросхеми DD2надходять на скидання лічильника DD3і вхід дільника на 16 (DD4).

На рахунковийвхід лічильника DD3 надходитьвихідний сигнал генератора,зібраного на елементах DD1.1,DD1.2, DD1, 3. Генератор виробляєчастоту в діапазоні 500 … 1000 Гц.Таким чином, імпульси згенератора заповнюють лічильник,а імпульси, що приходять з ДМД,скидають його. З цьоговипливає, що імпульси перенесенняна виході 12 лічильника DD3з’являються в тому випадку, якщодатчик формує імпульси зтривалістю близько 100 мс (рис.2, а). При надходженні на R-вхід DD3більш коротких імпульсів(Двигун працює-рис. 2, б)лічильник не встигаєзаповнитися до кінцяімпульсами генератора і навиході його присутнійлогічний 0.

Поступаючи наЗ-вхід JK-тригера DD5.1, імпульсперенесення викликаєспрацьовування цього тригера.На його виході 9 встановлюєтьсястан логічної 1, якедозволяє проходженняімпульсів з виведення 10 DD4 на вхід 3мікросхеми DD6.1. Частотанадходження цих імпульсівстановить 1 … 2 Гц в результатіділення лічильником DD4 частоти,формованої оптопульсиперенесення на С-вхід DD5.1 ​​НЕнадходять, то на R-вхід DD5.2 всічас надходять імпульси,підтверджують його скидання. Яктільки перший імпульс перенесеннявстановить JK-тригер DD5.1 ​​водиничний стан,проходження сигналу на R-вхідмікросхеми DD5.2 будеприпинено логічним 0 навиведення 12 мікросхеми DD1.4 іJK-тригер DD5.2 буде готовий доскиданню JK-тригера DD5.1 ​​черговимімпульсом, що надходять наЗ-вхід (висновок 1) з виходу 12дільника DD4. Установкатригерів в початковий станабо підтвердження установкивідбувається періодично черезкожні 16 імпульсів,вироблюваних датчиком.Пристрій приводиться впочатковий стан також і приподачі живлення, тобто привключенні запалення.

Мікросхемаз відкритим колектором DD6.1забезпечує протікання струмучерез світлодіод VD2 приустановці JK-трлевое стан. Тепер обидватригера знаходяться в нульовомустані, JK-тригер DD5.1 ​​зновуготовий до прийому інформації поЗ-входу (висновок 5). Якщо їмDD2, виконує рольгальванічної розв’язки міжконтактами датчика ісигналізатором аваріїмасляного тиску.Гальванічна розв’язканеобхідна зважаючи відмінностінапруги живлення мікросхем інапруги на ДМД.Інвертовані імпульси ДМД зконтакту 10 мікросхеми DD2надходять на скидання лічильника DD3і вхід дільника на 16 (DD4).

На рахунковийвхід лічильника DD3 надходитьвихідний сигнал генератора,зібраного на елементах DD1.1,DD1.2, DD1, 3. Генератор виробляєчастоту в діапазоні 500 … 1000 Гц.Таким чином, імпульси згенератора заповнюють лічильник,а імпульси, що приходять з ДМД,скидають його. З цьоговипливає, що імпульси перенесенняна виході 12 лічильника DD3з’являються в тому випадку, якщодатчик формує імпульси зтривалістю близько 100 мс (рис.2, а). При надходженні на R-вхід DD3більш коротких імпульсів(Двигун працює-рис. 2, б)лічильник не встигаєзаповнитися до кінцяімпульсами генератора і навиході його присутнійлогічний 0.

Поступаючи наЗ-вхід JK-тригера DD5.1, імпульсперенесення викликаєспрацьовування цього тригера.На його виході 9 встановлюєтьсястан логічної 1, якедозволяє проходженняімпульсів з виведення 10 DD4 на вхід 3мікросхеми DD6.1. Частотанадходження цих імпульсівстановить 1 … 2 Гц в результатіділення лічильником DD4 частоти,формованої оптоіггера DD5.1 ​​встан логічної 1. Якщосвічення світлодіоданедостатньо, то замість ньогоможна встановити мініатюрнулампу розжарювання НСМ 6,3 х20,виключивши при цьому резистор R5.

Для живленняможна використати найпростішийстабілізатор напруги,виконаний на транзисторі VT1(КТ807А) і стабілітроні VD1 (КС156А).Для зниження перешкод в ланцюзіживлення встановлений дросель L1з індуктивністю 30 мГн.

Всімікросхеми, використовувані впристрої, мають планарнихрозташування висновків. Примонтажі використанауніверсальна плата,призначена для установкимікросхем серій 133, 134. Розводкамежконтактних з’єднаньздійснюється проводом МГТФдіаметром 0,12. Резистори Rl, R2, R3,R5 і конденсатор С1 встановленіна додаткових контактнихмайданчиках, можна використовуватиконтактні площадки вільнихпосадочних місць мікросхем.Аналогічно можна виконатимонтаж стабілізаторанапруги.

В якостіDD1 можна використовуватимікросхеми 133ЛАЗ або 106ЛАЗ, DD3,DD4-133ІE5, 133ІЕ2, звертаючи увагуна відмінність номерів контактівмікросхем. Всі резистори впристрої – типу МЛТ,конденсатори С1 – типу КМ-6, С2 -типу К50-6.

Налаштуваннясигналізатора полягає вустановці порога перемиканняоптоелектронногоінвертора-перемикача DD2. Яквидно з рис. 2, при напрузіна вході DD2, рівному 4 В, вхіднийструм повинен бути недостатнійдля перемикання інвертора DD2.При напрузі, близькому до 12 В,оптоелектронний інверторповинен надійно перемикатися.Поріг перемиканнявстановлюється резистором R3,тобто слід домогтисяотримання імпульсів на виведення10 DD2 при надходженні імпульсівДМД на вхід 6. Резистором R2регулюють частоту генератораімпульсів. Її необхідновстановити такою, щоб прироботі двигуна на холостихоборотах спостерігалосяпомігіваніе світлодіода, а приневеликому збільшенні оборотівдвигуна миготінняприпинялося. Якщо це невдається виконати за допомогоюрезистора R2, то треба змінитиємність конденсатора С1, причомузменшення ємності призводить дозбільшення частоти імпульсівгенератора.

Змонтовануплату поміщають в металевийекран відповіднихрозмірів і встановлюють усалоні автомобіля недалеко відпанелі приладів. Підключитисядо ДМД можна на одному зконтактів стрілочногопокажчика тиску масла.Подача живлення +12 В повинназдійснюватися після замкузапалювання.

Необхіднозауважити, що на різнихавтомобілях тривалість ічастота імпульсів,вироблюваних ДМД, будевідрізнятися від частоти ітривалості імпульсів,наведених па рис. 2, але це невідіб’ється на роботі черезвеликої різниці вказанихпараметрів імпульсів припрацюючому і непрацюючомудвигуні. Пристрій такожнекритично до температурноїнестабільності частотигенератора імпульсів,сигналізатор добрезарекомендував себе в роботі.

Всі оголошенняЯІндексДиректДатиоголошення