Стабілізатор забезпечує максимальний струм навантаження до 10 ампер принапрузі пульсацій менш 1 мв., вихідний опір 0,01 Ом.

Рисунок 1 – Стабілізатори напруги з захистом від перевантажень

Стабілізатори зібраний за схемою моста в вихідний ланцюга, утвореногорезисторами R4, R5, стабилитронами D1, D2 і світлодіодом D3.В діагональмоста включений емітерний перехід транзистора Q3, керуючогорегулюючим складовим транзистором Q2, Q1. Складовою транзистор включенийза схемою з загальним емітером. Більш висока в порівнянні з емітернимповторювачем вихідний опір кінцевого каскаду компенсується вцій схемі тим,що вихідний каскад має високий коефіцієнт підсилення по напрузі,Останнім помітно підвищує коефіцієнт петлевого посилення схемистабілізатора.Так як напруга на базі керуючого транзистора Q3 по відношенню доплюсового проводу виявляється стабілізованою, то зміни вихідногонапруги передаються на емітерний перехід цього транзистора безослаблення дільником.

Максимальний струм навантаження задається резистором R4. Струм базитранзистора Q2 не може перевищити значення струму, поточного черезрезистор R4. Отже, підбором цього резистора можна встановитинеобхідний струм захисту.Стабілізатор захищений і від коротких замикань в ланцюзі навантаження. Струмкороткого замикання залежить від значення запускаючого струму, поточногочерез резистор R2.Цей резистор підбирається при мінімальному опорі навантаження посталому запуску стабілізатора.Така система забезпечує надійний запуск стабілізатора, і практичноне погіршує параметрів, оскільки в робочому режимі струм через резисторR2 замикається через малий опір відкритого стабілітрона D2.

Вихідний опір стабілізатора визначаєтьсядиференційним опором стабілітрона D1 діленим надобуток коефіцієнтів посилення транзисторів Q1, Q2, Q3.Мінімальне падіння на транзисторі Q1 дорівнює напрузі насиченняколектор-емітер цього транзистора (0,1 Е. 0,5 В в залежності від струмунавантаження).

Напруга на виході стабілізатора визначається сумарнимнапругою стабілізації стабілітронів D1 і D2 мінус паденіder = “0” width = “100%” cellspacing = “0” cellpadding = “2” class = “eBlock”>

Стабілізатор забезпечує максимальний струм навантаження до 10 ампер принапрузі пульсацій менш 1 мв., вихідний опір 0,01 Ом.

Рисунок 1 – Стабілізатори напруги з захистом від перевантажень

Стабілізатори зібраний за схемою моста в вихідний ланцюга, утвореногорезисторами R4, R5, стабилитронами D1, D2 і світлодіодом D3.В діагональмоста включений емітерний перехід транзистора Q3, керуючогорегулюючим складовим транзистором Q2, Q1. Складовою транзистор включенийза схемою з загальним емітером. Більш висока в порівнянні з емітернимповторювачем вихідний опір кінцевого каскаду компенсується вцій схемі тим,що вихідний каскад має високий коефіцієнт підсилення по напрузі,Останнім помітно підвищує коефіцієнт петлевого посилення схемистабілізатора.Так як напруга на базі керуючого транзистора Q3 по відношенню доплюсового проводу виявляється стабілізованою, то зміни вихідногонапруги передаються на емітерний перехід цього транзистора безослаблення дільником.

Максимальний струм навантаження задається резистором R4. Струм базитранзистора Q2 не може перевищити значення струму, поточного черезрезистор R4. Отже, підбором цього резистора можна встановитинеобхідний струм захисту.Стабілізатор захищений і від коротких замикань в ланцюзі нагре напругина еммітерном переході транзистора Q3.Температурні зміни падіння напруги на світлодіоді D3 істабілітроні D1 компенсуються з температурним зміною падіннянапруги на еммітерном переході транзистора Q3. ТКН стабілізатора вЗагалом на рівні -0,1 mv / градус.

Щоб знизити залежність порога спрацьовування захисту і струмукороткого замикання від температури, радіатор регулюючих транзисторіввибирають із запасом по ефективній площі теплового рассеянея не менше1000 см2.