Для радіоаматорів – конструкторів виявиться корисною схема рис. 2.1. На мікросхемі КР1006ВІ1 реалізований генератор прямокутних імпульсів (меандр), який на виході (вив. 3 D1) видає стабільну частоту імпульсів 1 Гц. При зміні напруги живлення схеми від 6 до 15 В (вікно працездатності КР1006ВІ1) частота вихідних імпульсів буде змінюватися пропорційно напрузі харчування.

Зміною значення елементів времязадающей ланцюга R1C1 можна домогтися вихідний частоти 1 Гц і при підвищеному (щодо рекомендованого на рис. 2.1) напрузі живлення. Резистор R1 забезпечує зворотний зв’язок виходу таймера зі входом запуску, перетворюючи схему в стабільний мультивібратор. Для термостабілізації частоти бажано в якості конденсатора С1 застосовувати ємність з малим струмом витоку, наприклад, марки К50-20 або TESLA. Перемикач S1 показаний на схемі символічно. Він дозволяє наочно пояснити можливість управління мультивібратором, впливаючи на вхід скидання (вив. 4 D1). Якщо схема використовується в якості некерованого генератора, то вив. 4 D1 з’єднують з позитивним полюсом джерела живлення. Тоді схема починає працювати відразу після подачі живлення. Якщо необхідно передбачити управління роботою схеми, то вив. 4 залишають вільним (знаходиться в високоімпедансное стан) і генератор видає імпульси, якщо ж на вив. 4 (вхід скидання) подати низький логічний рівень, то на виході генератора імпульсів немає (на вив. 3 виявиться низький логічний рівень).

Рис. 2.1

Відмінна особливість схеми (наприклад, від аналогічних генераторів на МОП-мікросхемах 561 серії) – лінійна залежність частоти від напруги живлення і можливість адаптувати потужний вихід КР1006ВІ1 до багатовхідних мікросхемам ТТЛ, ЕСЛ або КМОП-рівнів.

Література: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов – Радіоаматорам схеми, Москва 2008