На двох таймерах можна легко виконати двотональний звуковий генератор, наприклад, як це показано на рис. 5.2 (для тако го генератора зручно скористатися здвоєною мікросхемою, яка має в одному корпусі два таймера).

У схемі на рис. 5.2, а частота мікросхеми DA2 змінюється за рахунок періодичної зміни сумарного опору в ланцюзі заряду конденсатора С4, так як другий генератор (DA1) працює ра більш низькій частоті (0,7 Гц) і управляє перемиканням тональності.

   

Рис. 5.2. Генератор двохтонального сигналу: а – варіант 1, б – варіант 2

У другому варіанті двохтонального генератора (рис. 5.2, б) Ізмененіе частоти відбувається за рахунок зміни граничної напруги у компараторів. Через конденсатора С5 забезпечується 5олее плавний перехід між частотами (його заряд проходить через внутрішні резистори мікросхеми, а розряд через вихід мікросхеми DA1). З номіналами, зазначеними на схемі, генератор DA1 працює на частоті 1 Гц, a DA2 приблизно 1,5 кГц.

Частоти обох генераторів можуть змінюватися в широких межах, але для схеми на рис. 5.2, б важливо зберегти співвідношення резисторів зворотного зв’язку R2/R1 і R5/R4 як 1:10.

   
Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.