Для вимірювання високої напруги в телевізорах, відеомагнітофонах, іонізатори повітря, электрорентгенографических апаратах типу Ерга-МП та інших пристроях можна скористатися кіловольтметра, схема якого наведена на рис. 74, а. Він складається з мікроамперметра Р1 і додаткових резисторів R1-R3. Верхні межі вимірювання кіловольтметра 25, 10 і 5 кВ.

У кіловольтметра застосований мікроамперметр типу М24 зі струмом повного відхилення 50 мкА. Його внутрішній опір 1731 Ом. Додаткові резистори – КеВ (композиційні емаліровадние високовольтні). У приладі можна використовувати і резистори МЛ Т-2, але з таким розрахунком, щоб на кожен з них падало напруга не більше 1,5-2 кВ. Слід зазначити, що при використанні мікроамперметра зі струмом повного відхилення, більшим ніж 100 мкА, відбувається помітне шунтування кіловольтметра вимірюваної ланцюга, що призводить до заниженими результатами вимірювання. Перемикання меж вимірювань здійснюється за допомогою кабелю зі штекером в гніздах .25, 10, 5 кВ.

Рис. 74. Прилад для вимірювання напруги до 25 кВ

Всі деталі кіловольтметра, в тому числі і мікроамперметр, розміщені в корпусі розміром 130 X 120X 25 мм (рис. 74, б), виготовленому з прозорого органічного скла товщиною 5 мм. Для підключення приладу до високовольтних пристроїв використовують Кабель ПРМПВ (розрахований на напругу 30 кВ) і монтажний провід МГШВ (для підключення до корпусу пристрою, що перевіряється). Всі резистори розміщені на платі з органічного скла і прикріплені до мікроамперметра. Конденсатор С1 призначений для проходження змінних складових.

При вимірах кіловольтметра слід підключати та відключати тільки при виключених високовольтних пристроях. Наприклад: висновок корпусу підключають до телевізора першим, а відключають останнім. Необхідно пам’ятати, що на аноді кінескопа, навіть після виключення телевізора, електричний заряд зберігається тривалий час.