Радіоелектронні пристрої дозволяють безмедикаментозними засобами керувати станом організму.

У пристроях подібного призначення вплив можна проводити через зоровий [1 … 3], слуховий, тактильний аналізатори, а також використовувати електромагнітний канал “накачування” організму. Передача сигналу в останньому випадку здійснюється, як правило, не на енергетичному, а на інформаційному рівні. Такий механізм передачі сигналу найбільш фізіологічний та максимально наближений до природного, що дозволяє, оперуючи мізерно малими потужностями, викликати значимий і відчутний відгук.

В даний час відомо досить багато пристроїв і способів ритмічного стимулювання: аудіо-, світло-, електромагнітна стимуляція [1 … 5]. Пропоноване пристрій психоемоційної корекції (рис. 1) використовує електромагнітний канал передачі інформації.

Пристрій виконаний на основі релаксаційного генератора імпульсів. При споживанні від джерела живлення мізерно малого струму (десяті частки міліампера) пристрій генерує досить короткі потужні імпульси струму (дельта-імпульси). Такі імпульси мають високу проникаючу здатність і здатні “просочуватися” через екрани великої товщини.

Пристрій працює наступним чином: конденсатор С1 заряджається через резистор R1 від джерела живлення. Коли напруга на конденсаторі досягає значення лавинного пробою транзистора ѴТ1, відбувається миттєвий скидання накопиченої енергії в ланцюжок послідовно включених коливальних контурів L1, С2 і L2, СЗ, після чого накопичувально-скидний процес періодично повторюється з постійною часу Т = R1C1.

Рис. 1.

В результаті ударного збудження контурів коливальної системи в останніх генеруються затухаючі електромагнітні коливання. Швидкість загасання коливань визначається добротністю коливальних контурів. Оскільки одночасно збуджуються два (або більше) коливальних контура, генерується спектр, що складається з резонансних частот контурів, частоти збудження, продуктів взаємодії перерахованих частот і їх гармонік.

При використанні в якості сердечників котушок індукти ності феромагнітних матеріалів в момент порушення коливального контуру відбувається насичення сердечника, у зв’язку з чим кількість коливальних контурів може бути збільшено.

Перед застосуванням даного пристрою бажана консультація з лікарем.

Література

1. Чуприков А. П., Линів А. Н., Марценковський І. А. ФІЛАТ – новий принцип фізіотерапії психоемоційних порушень: Тез. докп. Всес. наук.-техн. конф. “Людино-машинні системи та комплекси прийняття рішень “. Таганрог: ТРТІ, 1989. С. 157 … 158.

2. Шустов М. А. “Антімігреневие” генератори / / Радіоаматор. 1992. № 11.

3. Лікує … світло / / Радіоаматор. 1993. № 9.

4. Генератор настрою і здоров’я / / Радіоаматор. 1994. № 6.

5. Чи А. Г. Розробка способів управління особливими станами свідомості для розкриття здібностей людини / / Парапсихологія і психофізика. 1993. № 4

6. Горін С. А. А ви пробували гіпноз? СПб.: Лань, 1995

7. Шустов М. А., Луньов В. І. Екологічна взаємозв’язок компонентів природного середовища. Тез. докл. IV Регіон, наук.-техн. сьомін. по ноосферні взаємодій.

Автор статті – М. Шустов.

Стаття опублікована в РЛ, № 5, 1997 р.