На малюнку наведена схема стереофонічного попереднього підсилювача для мікрофона з коефіцієнтом підсилення 60 дБ, який в діапазоні звукових частот визначається відношенням опорів резисторів R3, R7 (R4, R8). Підсилювач побудований на малошумящих ОУ DA1, DA2 153УД1. Вхідний опір схеми задається резисторами R1, R2 і одно 470 Ом. Ланцюги корекції ОУ вибрані таким чином, щоб його коефіцієнт посилення дорівнював 60 дБ до частоти 20 кГц.

Рис. 1. Схема стереофонічного попереднього підсилювача

Частотний діапазон підсилювача визначається ємністю конденсаторів С1 (С2) і С5 (С8) і при зазначених номіналах дорівнює 30 Гц., .20 КГц. Конденсатор С1 (С2) задає нижню граничну частоту, С5 (С8) – верхню. Потенціометр R11, включений між виходами, є регулятором стереобаланса. Вихідний опір, коефіцієнт посилення і діапазон робочих частот підсилювача легко можна змінити, змінюючи номінали одного або двох елементів схеми.

Автор статті – Б. Ступанов. Стаття опублікована в РЛ № 10,2001 р.