Транзисторний індикатор напруги, схема якого наведена на рис. 96, дає можливість визначити наявність постійного або змінного струму між двома точками випробуваного електротехнічного пристрої в межах 3-30 В (кнопка Кні натиснута) і 30-380 В (кнопка Кн1 не замкнута). Індикаторами служать два світлодіоди Д1, Д2 (АЛ 1025, В). При постійному струмі світиться один з них, а при змінному-обидва. Світлодіоди захищені транзисторами 77, Т2. Падіння напруги на резисторі R4 відкриває один з них, тому струм через світлодіоди обмежений до 15 мА (зайвий струм протікає через транзистори).

Рис, 96, Принципова електрична схема і зовнішній вигляд транзисторного індикатора напруги

Діоди ДЗ, Д4 захищають транзистори 77, Т2 від пробою при зміні полярності напруги. Опір резистора R5 підбирають такої величини, щоб на змінному струмі обидва світлодіода світилися однаково. Діоди-будь-які малопотужні кремнієві, наприклад Д219, Д220. Конструктивно індикатор зібраний в пластмасовому корпусі.