Одним з найважливіших параметрів радіоапаратури є вихідна потужність (P = UI). Для визначення потужності часто буває зручніше вимірювати тільки напругу на навантаженні і, знаючи опір використовуваної навантаження, виконувати розрахунок за формулою:

Як відомо, діюче значення напруги (U) пов’язано з амплітудним (Urn) співвідношенням: U = 0,707 Um.

Швидше буде отримано результат, якщо скористатися вже порахували табл. 6.4. У ній наводяться значення потужності при певних найбільш часто використовуваних опорах навантаження в залежності від амплітуди напруги сигналу на виході підсилювача (або значення діючої напруги, див. другу горизонтальну сходинку таблиці). При цьому крок зміни значень напруги обраний 0,5 В, що в більшості випадків цілком достатньо.

Користуватися таблицею можна наступним чином. У верхній горизонтальній графі знаходимо значення амплітуди напруги на навантаженні. У першому вертикальному стовпці знаходимо цифру зі значенням опору навантаження в омах [Ом]. На перетині ліній граф буде знаходитися величина вихідної потужності у ватах [Вт].

Іноді для відомої вихідної потужності потрібно визна лити чинне в навантаженні напруга. У цьому випадку застосовує ся формула:

Таблиця 6.5 дозволить отримати результат швидше. В ній показана залежність вихідного напруги на різних опорах навантаження при заданій потужності.

Література:
І.П. Шелестов – Радіоаматорам корисні схеми, книга 3.