Схема, що застосовується разом зі стрілочним вимірювальним приладом (мал.), спосіб ствует того, що при перевантаженні контролюється рух стрілки приладу в одному чи іншому напрямку при повній амплітуді і забезпечується м’який підхід стрілки до упо ру, щоб виключити її деформацію. Наведені на схемі значення елементів викорис зуются з більшістю вимірювальних механізмів. Якщо вимірювана напруга нахо диться в інтервалі між 350 і 700 мВ, то в кожній позиції повинні застосовуватися не один, а два послідовно включених діода. Для напруг між 700 мВ і 1 В потрібно застосовувати вже три послідовно включених діода. Слід зауважити, що типи діо дів, використовуваних у схемі, некритичні.

Файл: 34.png