Схема (рис.) застосовується як джерело опорної напруги для аналого-цифрового перетворювача, якщо необхідне вихідна еталонне напруга менше, ніж опорна напруга використовуваного стабілітрона, що дозволяє спростити схему. Температурний дрейф напруги стабілітрона вносить свою пропорційну частину в температурний дрейф на виході схеми, причому операційний підсилювач привносить більшу частину. Опе ротаційний підсилювач не потрібний, якщо передбачається, що схема може мати високе зна чення повного вихідного опору.

Файл: s11.33.jpg