Схема ГУН (мал.) може експлуатуватися при лінійному масштабі зміни управ ляющая напруги від часу і з логарифмічною залежністю частоти генератора, як це потрібно при знятті частотної характеристики того або іншого пристрою. Поліз ний діапазон зміни частоти схеми складає 4 декади. Наведені на схемі значен-. ня забезпечують діапазон зміни струму таймера від 10 нА до 100 мкА, що дозволяє отримати смугу частот ГУН від 1 Гц до 10 кГц. Діапазон вхідної напруги при коеф фициента перетворення 60 мВ / декаду встановлюється за допомогою дільника напруги R,-R2, який дозволяє вибрати великі і більш необхідні вхідні напруги схеми.

Файл: s8.10.jpg