Напруга запалювання розряду між анодом і катодом у тиратронах типу МТХ-90, при вільній сітці, становить 150 – 320 в. Але якщо подати напругу на сітку, щоб порушити сітковий струм, то це напруга запалювання розряду можна значно знизити. Струмом сітки 60 мча, наприклад, можна понизити напругу запалювання по ланцюзі анода на 50-80 В. Це і визначає досить високу чутливість фотореле, схема якого показана на малюнку.
З дільника R1R2 напруга, випрямлена діодом Д1, через резистор R3 і обмотку електромагнітного реле P1 подається на анод тиратрона. Це ж напруга подається я на ланцюжок харчування сітки, що складається з фоторезистора ФСК-1 і потенціометра R5. Конденсатор С1 згладжує пульсації напруги живлення.

У початковому стані напруга на аноді тиратрона нижче напруги запалювання. Струму в ланцюзі анода немає і реле не спрацьовує. При висвітленні фоторезистора його опір різко зменшується, струм через потенціометр R5 збільшується, що приводить до підвищення напруги на сітці до величини напруги запалювання розряду між сіткою і катодом. Тиратрон запалюється і реле P1 спрацьовує. Напруга на аноді тиратрона зменшується, але залишається вище напруги горіння. Тому якір реле впевнено утримується в притягнутому стані.
Вимикається фотореле кнопкою Кн1.

Файл: 26.jpg