Імовірність появи сигналу, який може використовуватися для лотереї, встановлюється діодним матрицею на виходах 12-розрядного лічильника (мікросхема 4040), показаного на принциповій схемі (рис. 5.3). Діапазон зміни ймовірності може змінюватися від 1:2 до 1:1024. Для роботи пристрою потрібен на 1-2 сек замкнути контакти кнопки “SCRAMBLE” (Перемішати), що призведе до того, що заробить генератор, і тактові імпульси високої частоти будуть надходити на вхід лічильника. Після цього гравець, не відпускаючи кнопку, повинен торкнутися контактів сенсора TP для перезапуску тригера, який через деякий час блокує подачу тактових імпульсів на лічильник. При зупинці лічильника, якщо код лічильника збігається з кодом ймовірності, встановленої за допомогою діодів, відкривається транзистор Q2 і спрацьовує зумер. Для отримання ймовірності 50:50 повинен застосовуватися діод, тільки підключений до виходу Q1 лічильника. Для ймовірності 1:10 діоди застосовуються для рахунку до 10, що в двійковій системі відповідає 1010. Таким чином, діоди підключають до виходів Q2 і Q4 лічильника. Якщо застосовуються всі діоди, як це показано на схемі, то шанси рівні 1:1024.

Файл: 50.jpg