Описані в радіоаматорського літературі сторожові пристрої, як правило, придатні для охорони автомобілів, квартир, гаражів та інших об’єктів. Пропоноване тут пристрій також універсально, а функція автоматичного виклику абонента не пов’язана з істотною схемотехнічне доробкою.

Логіка дії сторожового пристрою така. При включенні харчування воно формує цикл затримки, протягом якого не реагує на стан охоронних датчиків. Якщо контакти датчиків замкнені, то після закінчення сформованого циклу затримки пристрій встановлюється в сторожовий режим роботи.

Якщо при сторожовому режимі розмикаються контакти датчика із затримкою, пристрій формує паузу перед включенням виконавчого механізму подачі сигналу тривоги; в цей час пристрій можна відключити. Але якщо розмикаються контакти датчика без затримки, виконавчий механізм негайно подає звуковий сигнал тривоги.

При розмиканні контактів будь-якого з охоронних датчиків пристрій, що працює в сторожовому режимі, автоматично викликає абонента по заданому користувачем телефонним номером.

Протягом кожної з п’яти спроб виклику, на які розбитий повний цикл роботи автомата, відбувається скидання лінії з подальшим набором номера і паузою очікування. Випромінюваний виконавчим пристроєм акустичний сигнал тривоги легко ідентифікується абонентом при знятті трубки.

Час виконання однієї спроби циклу – близько 40 с. Автомат може працювати як самостійно, так і в складі іншої системи сигналізації.

Крім вищеперелічених функцій, в пристрої передбачено відключення всіх телефонних апаратів для безшумного набору номера абонента.

Принципова схема сторожового пристрою наведена на рис. 1. У нього входить телефонний апарат-трубка з номеронабирачем на мікросхемі К1008ВЖ1, доповнений монтажною платою А2, підведеною на рис. 1 штрих-пунктирними лініями.
Повний цикл роботи задає лічильник-дільник на 60 (вихід М мікросхеми DD1), на синхронний вхід якого подаються імпульси з виходу F (fг/2e6). А так як імпульси для комутації телефон-трубки знімаються з виходів Т1 і ТЗ (що дають зсув по фазі на половину періоду і частоту fг/2e6), то при проходженні шістдесяти імпульсів з виходу F встигають пройти шість імпульсів з будь-якого з виходів Т1-Т4.

Перший імпульс з виходу Т4 використовується для формування затримки спрацьовування сигналізації, яка реалізується каскадом на тригері DD3.2. Елементи С6, R10, R15, VD4, що входять в цей каскад, необов’язкові – вони потрібні лише для відсікання першого (“плавного”) фронту імпульсу при подачі живлення на мікросхему DD1 від кодового пристрою. Якщо, проте, кодове пристрій використовуватися не буде, то висновок 2 виходи Т4 мікросхеми DD1 можна буде з’єднати безпосередньо з виведенням 11 С-входу тригера D03.2. Трипер при цьому встановлюється в нульовий стан по позитивному перепаду на виході Т4 після того, як був встановлений в одиничний стан по входу S датчикам S 1, тобто після проходження першої з п’яти спроб виклику. Напруга низького рівня на виході тригера DD3.2 не перешкоджає відкриванню транзистора VT3 томом, поточним через резистор R16. Таким чином, після затримки відбуваються п’ять спроб виклику абонента. Той же імпульс високогоуровня з виходу Т4 відкриває ключ DD2.2 і тим самим паралельно конденсатору С5 генератора підключає додатковий конденсатор С7; тактова частота генератора при цьому зменшується і залишається незмінною до моменту проходження спаді імпульсу з виходу Т4.

Времязадающая ланцюг R4R5 і паралельно з’єднані С7 і С5 визначає тривалість одного циклу, а ланцюг R4R5C5 – тривалість імпульсів комутації, що надходять з виходів Т1 і ТЗ, а також паузи між цими імпульсами.

Необхідні для комутації лінії і набору номера затримки забезпечуються фазовим зрушенням між імпульсами на виходахТ1 і ТЗ при роботі генератора на високій частоті і складають приблизно 1с. При спрацьовуванні датчика S1 сигнал високого рівня надходить на R-входи лічильників мікросхеми DD1; в результаті на виході F встановлюється напруга низького рівня, що блокує проходження імпульсів на R-входи через ланцюжок R6VD2. Сигнал низького рівня утримується на виході F протягом повного циклу, і він же відкриває транзистор VT1 ключем D2.3. Інфрачервоний світлодіод VD11 виявляється включеним цим сигналом, а падіння напруги на фотодіоді VD13, освітлюваному світлодіодом VD11, зменшується, що і призводить до відкриванню ключа DD4.1. Ключ же, спрацьовує, з’єднує висновки 21 і 5 мікросхеми К1008ВЖ1, т.е як і відповід-ствующая паралельна клавіша клавіатури телефон-трубки з символом “” “відключає лінію.

Аналогічно працює і канал, пов’язаний з виходом ТЗ мікросхеми DD 1, з тією лише різницею, що тут сигнал високого рівня відкриває транзистор VT2, а ключ DD4.2 з’єднує висновки 19 і 5 мікросхеми К1008ВЖ1, викликаючи, як і клавіша з символом “*”, виконання повторного набору номера. Таким чином виходить, що імпульс низького рівня з виходу F підключає трубку до лінії, імпульс високого рівня тривалістю приблизно 1 з викликає скидання лінії, а наступний за ним після паузи імпульс високого рівня з виходу ТЗ викликає повторний набір останнього запомненного номери.

По закінченні повного циклу напруга високого рівня на виході F лічильника мікросхеми DD1 відкриває ключ DD2.1 і припиняє роботу генератора.

На тригері DD3.1 реалізована затримка встановлення пристрою в режим охра-ни. При включенні живлення цей тригер по асинхронному входу S встановлюється у вихідний стан і відбувається обнулення мікросхеми DD1. Транзистор VT3 виявляється закритим сигналом високого рівня з прямого виходу тригера DD3.1 і залишається закритим до надходження позитивного перепаду напруги з виходу F лічильника мікросхеми DD1 на його вхід З, т.е до закінчення повного циклу. Через діоди VD5 і VD6 сигнали з виходів тригерів мікросхеми DD3 пос-тупа на логічні входи ключів DD2.3 і DD2.4, забороняючи комутацію лінії і набір номера при поточному порожньому такті циклу (спробі дзвінка), який визначає час затримки установки пристрою на охорону.

Складовою транзистор VT4VT5, що працює в режимі ключа, комутує його колекторних навантаження (вихід 9), а реле К1, спрацьовує, контактами К1.1 відключає паралельні телефонні апарати. Навантаженням складеного транзистора може бути сирена, описана в [2], або інше сигнальний пристрій.

При вимкненому живленні пристрій не робить впливу на роботу телефону-трубки, так як ключ DD4.1 в цей час відкрито і стан трубки визначається її механічним вимикачем SA3, допрацьованим з метою комутації висновків кнопки “Скидання” клавішною клавіатури, а ключ DD4.2 закритий і не впливає на роботу клавіатури.

Датчик без затримки включають в розрив проводу між виводами 1 і 2 плати А (на рис. 2 – замість відповідної дротяної перемички).

Для установки на охорону і зняття з охорони можна використовувати і кодове пристрій, опубліковане в [З]. Його виходи установки і скидання з’єднують з відповідним входом трігтера DDЗ.1, а харчування на мікросхему DD1 падають з інверсного виходу тригера 02.2 описаної там кодової системи.

Пропоноване тут охоронне пристрій придатний і для спільної роботи з звичайним кнопковим телефонним апаратом. У цьому випадку треба лише замінити в транзисторних ключах ІЧ-світлодіоди на електромагнітне реле з відповідними параметрами і використовувати його контакти для комутації електронних ключів. При цьому, природно, до телефонного апарату буде підключений додатково трьохпровідний гнучкий кабель.

. Тепер коротко про деталі. Оксидні конденсатори – К50-16 або К50-35, інші конденсатори-будь-які керамічні, в тому числі з великим ТКЕ; резистори – МЛТ або С2-29. Діод VD17 – будь-який з серії КД208 або аналогічний. Діоди серії КД522 можуть бути з буквеним індексом Б або іншими їм-пупьснимі кремнієвими. Світлодіод VD9-будь із серії АЛ307; VD11 і VD12 – серії АЛ107 або АЛ106. Функції фотодіодів VD13 і VD14, що працюють у вентильному режимі, можуть виконувати світло-діоди АЛ106А, підібрані за мінімальним темнової току. Транзистори КТ3102Е і КТ3107А замінимі на будь-які малопотужні таких самих структур з коефіцієнтом передачі струму бази не менше 80.

Джерело живлення при струмі не менше 100 мА повинен забезпечувати напругу 12 … 13 В-це, звичайно, без урахування значення струму, споживаного навантаженням складеного транзистора VT4VT5.

Деталі охоронної частини пристрою і комутатора (блок А2) монтують на самостійних платам з одностороннього фольгованого склотекстоліти. Друкована плата блоку А1 та розміщення деталей на ній наведені на рис. 2. Монтаж деталей блоку А2 нескладний і може бути виконаний навісним методом.

Плату блоку А2 вставляють у корпус телефону-трубки на вільне місце, наприклад, біля динамічної головки, та ізолюють для надійності від інших деталей апарату.

Фотоприймачі VD13 і VD14 зручно розмістити в нижній частині корпусу телефону-трубки так, щоб їх лінзи на покладеної на підставку трубці були спрямовані вниз, на відповідні їм ІЧ-світлодіоди VD11 і VD12, розміщені в підставці. Отвори під світлодіоди в підставці і під фотодіоди в трубці для забезпечення гарної центрування свердляться відразу при вставленою в підставку трубці. Відстань між світлодіодом і фотодіодом кожної опто-пари може бути в межах 0,5 … 3 мм.

Змонтовані в підставці світлодіоди з’єднують з платою блоку А1 трипровідних гнучким кабелем (прокладають не на добре переглядаються місцях), а саму плату розміщують в металевому або пластмасовому корпусі відповідних розмірів. Світлодіод VD9 можна вивести на передню панель корпусу.

При безпомилковому монтажі налагодження охоронного пристрою зводиться до підбору конденсатора С5 до отримання бажаної тривалості затримки спрацьовування. Необхідність у цьому пояснюється тим, що стан виходів Т1-Т4 у різних екземплярів мікросхем К176ІЕ12 після обнуління неоднозначно, але після кожного скидання це стан відновлюється.

Для підвищення надійності роботи ключів блоку А2 стабілітрон КС133А, що працює в телефонній трубці, бажано замінити на КС147А, а між виведенням 2 елементи DD4.1 і провідником, що йде до висновків 3,6 і 14 мікросхеми К1008ВЖ1 номеронабирача, бажано включити резистор R25 опором 240 .. 330 кОм.

Файл: 7.jpg