Пристрій містить тактовий вхід MAIN CLOCK для подачі синхронізуючого сигналу і надяскравих білий світлодіод на виході. Затримка і тривалість світіння світлодіода регулюються потенціометрами Р1 і Р2. У схемі застосований універсальний світлодіод LED 1 зеленого світла для індикації наявності вхідного сигналу, хоча, коли стробоскоп працює у високих частотах, цей світлодіод марний.

На рис.1 показана схема світлодіодного стробоскопа

На вхід стробоскопа подається імпульсний сигнал амплітудою 5 В і тривалістю приблизно 30 мкс від паливного насоса автомобіля. При цьому потенціометром Р1 регулюють час затримки спалахів світлодіода в діапазоні від 40 мкс до 2 мс, а потенціометром Р2 регулюють тривалість світіння (або спалаху) світлодіода від 15 мкс до 15мс.

Діод D1 і конденсатор С1 утворюють формуючу ланцюг. Швидкість розряду конденсатора С1 регулюють устрановкой потенціометра Р1. Инвертирующий тригер Шмітта IС 1А відстежує рівень напруги на конденсаторі С1. Як тільки напруга досягає низького порогу тригера 1С 1 А, на його виході з’являється високий рівень, який передається на тактовий вхід D-тригера IC2. На виході Q встановлюється високий рівень. Відкривається Дарлінгтон-вая пара транзисторів Q1 і Q2, струм, що протікає через яскравий білий світлодіод, викликає його світіння.
У цей час конденсатор С2 заряджається, швидкість заряду регулюється потенціометром Р2. Коли напруга на конденсаторі досягне верхнього порогу інвертуючого тригера Шмітта IC1 В, через тригер 1С 1С відбудеться скидання D-тригера IC2 і на його виході Q встановиться високий рівень. Транзисторна пара закривається і білий світло-діод гасне. Ланцюг тепер готова до іншого циклу.
Діод D2 забезпечує повний розряд конденсатора С2.
На рис.2 показані діаграми процесів. Вхідний тактовий сигнал напругою 5 В з частотою 650 Гц. Верхня крива графіка показує напругу на білому свето-діоді, затримка близько 250 мкс (при Р1 -10%) і тривалість світіння приблизно 600 мкс (при Р2 – 75%). Нижня крива показує напругу на виході Q D-тригера IC2.

На рис.3 показані діаграми з іншим часом затримки при тій же тривалості свічення білого світлодіода (рис.2). Новий період розпилення палива перекриває наступну спалах паливної суміші. В залежності від форсунки інжектора можна спостерігати кінець однієї калібровані спалаху паливної суміші і початок іншої.
Стробоскоп забезпечений вимикачем для миттєвого збільшення інтенсивності (з опором R3 струм через світлодіод приблизно 40 мА). При натисканні кнопки BOOST через пару Дарлінгтона на транзисторах 2N2222 протікає струм приблизно 400 мА, тобто тривале використання вимикача може привести до виходу з ладу білого світлодіода.
Часові інтервали можна розрахувати, скориставшись формулою: Т = 0,7 х R х С, де Т – час в секундах, R – опір в омах і С – ємність у Фарада.

Файл: 2.jpg 3.jpg