Проект народився в рамках вивчення протоколу мережі MicroLan і можливості побудови на її основі автономних мереж, орієнтованих на збір даних, прийняття рішень і управління різноманітними об’єктами.

В якості керуючого був використаний мікроконтролер AT90S2313 фірми Atmel, індикація – LCD фірми Телесистеми, перетворювач напруги фірми Ангстрем.

Застосування перетворювача напруги дозволило створити автономний пристрій з єдиним джерелом живлення 1,5 В. Велику частину часу пристрій спить, прокидаючись на невеликі проміжки часу, щоб знайти нові пристрої на шині, вивести інформацію на індикатор, виміряти температуру.

Пристрій здатний обслуговувати до 16 датчиків типу DS18B20. Вимірювання температури відбувається приблизно 1 раз на хвилину, що накладає обмеження на сферу застосування приладу.

Пристрій автоматично визначає кількість підключених датчиків, проводить вимірювання і відображає температуру, послідовно для кожного датчика, в порядку возростания s / n.

Вимірювання споживаної приладом потужності не проводилося. Розрахунково – 750 мкВт (струм близько 500 мкА).

Пристрій має захист від КЗ.

Файл: 95.jpg