Даний пристрій може приймати сигнали на частотах від 25 до 500 МГц. Коефіцієнт посилення перетворювача дорівнює 13 дБ на частоті вхідного сигналу 45 Мгц з шум-фактором 4,6 дБ.

Кварцовий генератор гетеродина може працювати на частоті до 150 МГц. Індикатор настройки перекриває діапазон змін рівня вхідного сигналу 90 дБ. При узгодженні вхідного опору на рівні 50 Ом гранична чутливість становить 0,22 мкВ при відношенні «сігналДшуми + спотворення)» 12 дБ, частоті вхідного сигналу 45 Мгц і проміжній частоті 455 кГц.

Точка відсічення порядку 3 знаходиться на рівні -10 дБ на частоті 45 МГц. Вхідний імпеданс (висновок 1) 4,5 кОм з паралельною ємністю 3,5 пФ, вихідний опір перетворювача досягає 1,5 кОм.

Коефіцієнт посилення УПЧ 40 дБ, поріг обмежувача 62 дБ. Щоб уникнути амплітудної модуляції використовується режекциі 34 дБ. Напруга на виході звуку 480 мВефф при навантаженні 100 кОм і 150 пФ.

Файл: 6.jpg