Радіоелектронні пристрої корекції стану організму дозволяють безмедикаментозними засобами управляти його станом.

У пристроях подібного призначення вплив можна проводити через зоровий [1-5], слуховий [6, 7], тактильний [7, 8] аналізатори, а також використовувати електромагнітний канал “накачування” організму [9-11]. Передача сигналу в останньому випадку здійснюється, як правило, не на енергетичному, а на інформаційному рівні. Такий механізм передачі сигналу найбільш фізіологічний та максимально наближений до природного, що дозволяє, оперуючи мізерно малими потужностями, викликати значимий і відчутний відгук.

В даний час відомо досить багато пристроїв і способів ритмічного стимулювання: аудіо-, світло-, електромагнітна стимуляція [1 … 11]. Пропоноване пристрій психоемоційної корекції використовує електромагнітний канал передачі інформації.

Пристрій виконаний на основі релаксаційного генератора імпульсів [14]. При споживанні від джерела живлення мізерно малого струму (десяті частки міліампера) пристрій генерує досить короткі потужні імпульси струму (дельта-імпульси). Такі імпульси мають високу проникаючу здатність і здатні “просочуватися” через екрани великої товщини.
Пристрій працює наступним чином: конденсатор С1 заряджається через резистор R1 від джерела живлення. Коли напруга на конденсаторі досягає напруги лавинного пробою транзистора VT1, відбувається миттєвий скидання накопиченої енергії в ланцюжок послідовно включених коливальних контурів L1, С2 і L2, СЗ, після чого накопичувально-скидний процес періодично повторюється з постійною часу T = R1C1. В результаті ударного збудження системи коливальних контурів в останніх генеруються затухаючі електромагнітні коливання. Швидкість загасання коливань визначається добротністю коливальних контурів. Оскільки одночасно збуджується два (або більше) коливальних контура, генерується спектр частот, що складається з резонансних частот контурів, частоти збудження, продуктів взаємодії перерахованих частот і їх гармонік.

При використанні в якості сердечників котушок індуктивності феромагнітних матеріалів в момент порушення коливального контуру відбувається насичення сердечника, в зв’язку з чим в початковий момент порушення генерується широкий спектр гармонік, рівень яких спадає по мірі затухання амплітуди першої гармоніки. Одночасно змінюється і добротність котушки індуктивності.

Коливальні контури можуть бути налаштовані на непарні гармоніки вихідного сигналу, що забезпечує формування надвузькою дельта-імпульсів.

Таким чином, пристрій генерує дельтаподобние імпульси в діапазоні природних біологічних ритмів (в даному варіанті пристрою – бета-ритми). Прийом дельта-імпульсів людиною імовірно здійснюється через біологічно активні точки і зони. Детектування (прийом) сигналів здійснюється за рахунок нелінійного характеру взаємодії падаючого на поверхню тіла випромінювання з природними біополупроводніковимі детектується структурами, а передача та обробка стимулюючих сигналів проводиться за внутрішніми традиційними каналами трансляції сигналів.

При використанні ритмічно повторюється (і повільно спадної по частоті) послідовності стимулюючих імпульсів наступає стан, що сприяє розслабленню м’язів, заспокоєння, краще засипанню, зняттю стресових і шокових станів. Навпаки, наростаюча по частоті послідовність імпульсів в поєднанні з внутрішньою цільової налаштуванням (установкою) організму викликає тонізуючу дію, збуджуючи згаслу або атрофовану функцію даного органу.

До базі лавинного транзистора VT1 підключений сенсорний Пластинчастий електрод (електроди), що дозволяє за рахунок ємнісної зв’язку із загальною шиною або шиною живлення через тіло людини керувати частотою генерації релаксаційного генератора імпульсів [14]. Якщо в схемі впливу на пацієнта задіяно друга особа (лікар), він через сенсорну систему може безконтактно керувати роботою генератора. Транзистор мікроскладені К101КТ1 структури п-р-п можна замінити транзистором мікроскладені К162КТ1 структури р-п-р зі зміною полярності джерела живлення.

Орієнтовні параметри елементів пристрою; вихідна частота генерації – порядку 30 Гц, резонансна частота першого коливального контуру – 690 Гц, другого – 10,35 кГц (тобто використані непарні гармоніки збудливого сигналу). Котушки індуктивності виконані на феритових замкнутих магнитопроводах. В цілях оптимізації форми генеруються імпульсів кількість коливальних контурів може бути збільшено.

Файл: 15.jpg