забезпечує дальність дії не менше 500 м, випромінювану потужність 5 мВт і споживання струму не більше 23 мА від джерела живлення напругою 9 В. Принципова схема радіомікрофона наводиться на малюнку.

Він зібраний всього на трьох транзисторах КТ3102, КТ315, КТ503Е. Основний вхідний сигнал знімається з високочутливого електретного мікрофона МКЕ-3 і через коригуючу ланцюжок LI С2 надходить на мікрофонний підсилювач, зібраний на транзисторі VT1. Резистори R2 і R3 забезпечують режим транзистора по постійному струму. Конденсатори С4 і С5 обмежують смугу пропускання зверху для зниження рівня шумів. Тим Проте смуга пропускаються звукових частот досить широка: від 50 до 15000 Гц. Штепсельний з’єднувач XS1 призначений для використання допоміжного входу в цілях підключення сигналу від інших джерел звуку: магнітофона, приймача і т.д. При цьому одночасно відключається сигнал з виходу мікрофонного підсилювача. Далі слід регулятор глибини модуляції R5, звідки через ланцюжок предискажейій R6, С9, підкреслюючу верхні звукові частоти, сигнал подається для модуляції несучої на вихідний генератор високої частоти, зібраний на транзисторі VT2.
Генератор зібраний за схемою ємнісної трехточкі і працює на частоті, що лежить у діапазоні 66-73 МГц. Коливальний контур містить котушку індуктивності L3 з паралельно підключеними конденсаторами С13, С14 і конденсатор зворотного зв’язку С15 з ємністю емітерного переходу транзистора. Ця ємність під впливом модулюючого напруги, що надходить на базу транзистора, змінюється, завдяки чому здійснюється частотна модуляція високочастотного сигналу, який з контуру L4, С9, індуктивно пов’язаного з котушкою L3, подається до передавальної антени. Смуга радіоканалу складає 180 кГц.
Харчування до радіомікрофон подається з батареї GB1 напругою 9 В через стабілізатор напруги на транзисторі VT3. Елементи L2, С7 і Rl, С1 являють собою розв’язують фільтри по ланцюгу харчування. Прийом сигналу можливий будь-яким УКХ-ЧМ радіоприймачем.
Друкована плата радіомікрофона разом з усіма елементами схеми наведена на малюнку.

Файл: 8.jpg 9.jpg