Певний рівень вихідного сигналу Е0іт (рис.) пропорційний абсолютній величині вхідного рівня напруги, незважаючи на полярність сигналу на вході EiN. Схе ма має високий вхідний і низький вихідний опору, а також коефіцієнт усиле ня більше 1. Операційні підсилювачі A1 і А2 повинні володіти хорошим коефіцієнтом придушення синфазної складової і незначним дрейфом напруги зсуву. Діоди Di і D2,. Використовувані в схемі, можуть бути типу 1N914. Для досягнення коефіцієнта ента посилення 2,5 опору резисторів R \ і R3 мають бути по 1000 Ом, R2 – 2500 Ом і R4 – 2333 Ом. Для коефіцієнта посилення рівного 1 опір резистора R4 має бути або нескінченно велика, або він може бути взагалі відсутнім. В якості резисторів R2 і R3 застосовують прецизійні резистори рівної величини. Значення різі стору R1 некритично при будь-якому посиленні.

Файл: 28.jpg