Схема (рис.), в якій використовуються операційні підсилювачі LM118 компанії National, забезпечує на виході напруга постійного струму, яке є прийн чих значенням вхідного сигналу синусоїдальної, трикутної, прямокутної або іншої хвилеподібної форми з точністю 2% для вхідного сигналу з амплітудою 20 В і частотою від 50 Гц до 100 кГц. Безпосереднє підключення сигналу з входом схеми (без розділового конденсатора) забезпечує на виході істинне діюче значення комбінованого вхідного сигналу з напруг змінного і постійного струму. Уси літель А1 для абсолютних значень забезпечує позитивний вхідний струм для ОУ А2 і А4, незалежно від полярності сигналу. Підсилювачі А2-А5 і транзистори Q1-Q4 обра зуются логарифмічний помножувач / дільник. Для калібрування детектора на вхід подається 10-вольта сигнал і потенціометром R10 встановлюється на виході напругу 10 В. Транзистори схеми повинні підбиратися попарно і встановлюватися, по можливості, на загальному радіаторі.

Файл: 36.png