Прилад являє собою низькочастотний генератор керований напругою (рис.), який призначений для грубого виміру напруги аж до 10 В і дозволяє користувачеві при діагностиці різних електронних пристроїв не дивитися на нього під час вимірювання. Вольтметр володіє непоганим вхідним опором – 100 кОм / В. Окремі вхідні гнізда приладу, що має три діапазони: 0,1, 1,0 і 10 В, підключені до дільнику напруги і дозволяють вимірювати максимальні напруження, відповідні своїм діапазону. Так при вимірюванні напруги на виході вольтметра буде відтворюватися один і той же 1000-герцевой тон, якщо на вході присутній на напругу, рівне граничному значенню для даного діапазону. При менших значеннях вимірюваної напруги на виході схеми буде генеруватися відповідний більш низький звуковий сигнал.

Файл: 48.jpg