Схема містить таймер LM122 компанії National з перемикачем для здійснення управління запуском вручну, скидання і виходу з циклу одногодинний затримки. Схема запускається замиканням пускової кнопки S1. Кнопка пуску S1 включається один раз і не робить впливу в подальшому. Якщо перемикач S2 включений в положення “END CYCLE” (Кінець циклу), то час затримки передчасно переривається і відповідним чином змінюється вихідний стан. Якщо перемикач S2 знаходиться в положенні “RESET” (Скидання), то конденсатор Ст розрядиться, не впливаючи на зміну виходу. При знаходженні перемикача S2 в нейтральному положенні можна запускати новий цикл таймера.

Файл: 18.jpg