Схема високоточного джерела (рис.) з опорному напругою 1,00 В і з дрейфом менше 1 мВ при температурі 20 ° С при використанні дільника напруги скорочує температурний дрейф до ± 0,1 мВ, як це необхідно для 5-розрядного цифрового вольт метра. Всі три потенціометра повинні бути дротяними. Струм через стабілітрон опорно го напруги визначається коефіцієнтом підсилення операційного підсилювача і значен ням напруги пробою напівпровідникового стабілітрона.

Файл: s11.23.jpg