Джерело стабільного струму I мА на польовому транзисторі при використанні стабілітрона LMH3 (рис.) формує стабільний опорна напруга 1,22 В для отримання чети рьох різних високостабільних напруг за допомогою відповідних операцион них підсилювачів з регульованим коефіцієнтом підсилення. Посилення кожного операцион ного підсилювача настроюється своїм потенціометром таким чином, що на виході уста новлюється бажане еталонне напруга в діапазоні від 1,5 до 12 В. У петлі зворотного зв’язку операційних підсилювачів, для досягнення стабільності вихідної напруги від кількох мілівольт в діапазоні температур від 0 до 70 ° С, повинні застосовуватися метал-локераміческіе потенціометри та металооксидних резистори.

Файл: s11.2.jpg