Прилад (рис.) використовується для перевірки, правильності виконання електричного монтажу захисного заземлення в розетку. Схема порівнює форму волнооб різного напруги на фазі з потенціалом змінного струму від 10 до 40 В і частотою 60 Гц, прийнятого антеною, в якості якої може бути людське тіло. Прилад є синхронним детектором, який стає провідним в перемикаються напівхвилях в залежності від того, позитивно чи напруга на затворі польового тран зістора в порівнянні з витоком або стоком. Для індикації використовується міліамперметр постійного струму з середнім становищем. Якщо штепсельна вилка поміщається в розетку і відсутня захисне заземлення, то стрілка вимірювального приладу буде перебувати у середньому положенні. З бездоганно заземленої штепсельної розеткою вимірювальний прилад відхиляється в одну або іншу сторону до кінця.

Файл: 21.png