У схемі (рис.) використовується операційний підсилювач LM301A з опорним стабілізації троном на 6,2 В типу 1N825, щоб підтримувати стабільне постійну напругу на виході при важких температурних умовах, трясці і вібрації. Опору для зада ня підсилення повинні володіти тим же температурним коефіцієнтом 0,01% / ° С, що і опорний стабілітрон. У схемі застосовуються метало плівкові резистори Rl (RN55) на 511 Ом, R2 (RN55E) – 6,04 кОм і R3 – (RN55E) – 3,57 кОм. Резистори R4 і R5 викорис зуются для точної балансування посилення. Резистор R6 повинен мати опір, рав ве загальному опору паралельно з’єднаних резисторів R2 і R5, металлокерамі-чний потенціометр R8 – 10 кОм, а додатковий йому резистор R7 опір ме чекаю 100 кОм і 1 МОм.

Файл: s11.16.jpg