У наведеній формулі CGS складається з суми внутрішньої і зовнішньої ємностей, a gm – активна динамічна провідність, яку транзистор являє для струму стоку, обумовленого опором Rs. Умови виникнення коливань виконуються, якщо CGS> 2CA / Q і значення ємності Cs знаходиться в області, укладеної між двома рішеннями рівняння:

Під Q мається на увазі добротність контуру.

Файл: 29-0.jpg 29-1.jpg