За допомогою схеми генератора псевдовипадкових чисел вимірюються робочі характеристики високошвидкісних цифрових пристроїв із смугою пропускання близько 200 Мбіт / сек. Використовуються 2 здвоєних дискретних компаратора і лінія затримки. Генератор генерує послідовності довжиною 127 біт. Щоб генерувати будь-яку іншу бажану довжину цифрової послідовності, необхідно використовувати відповідну іншу лінію затримки.

Файл: 10.jpg