Типова схема включення мікросхемних стабілізаторів на фіксовану вихідну напругу показана на рис. 2, а і б. Для всіх мікросхем ємність вхідного конденсатора C1 повинна бути не менше 2,2 мкф для керамічних або оксидних танталових і не менш 10 МКФ – для алюмінієвих оксидних конденсаторів, а вихідного конденсатора C2 – не менше 1 і 10 ІКФ відповідно. Деякі мікросхеми допускають і меншу ємність, але зазначені значення гарантують стійку роботу будь-яких стабілізаторів. Роль вхідного може виконувати конденсатор фільтра, що згладжує, якщо він розташований не далі 70 мм від мікросхеми. В [6] опубліковано безліч схем різних варіантів включення мікросхемних стабілізаторів для забезпечення більшого вихідного струму, зміни вихідного напруги, реалізації інших варіантів захисту, використання стабілізаторів напруги в якості генераторів струму.

 kren2

Рис. 2

Якщо потрібно нестандартне значення стабілізованої вихідної напруги або плавне його регулювання, зручно використовувати спеціалізовані регульовані мікросхемние стабілізатори, що підтримують напруга 1,25 В між виходом і керуючим виводом. Їх перелік подано в табл. 2, а типова схема включення для стабілізаторів з регулюючим елементом у плюсовому проводі – на рис. 3. Резистори R1 і R2 утворюють зовнішній регульований дільник напруги, який входить в ланцюг установки рівня вихідної напруги U вих, рівного U вих = 1,25 (1 + R2/R1) + Iпот * R2, де Iпот = 50 … 100 мкА – власний споживаний струм мікросхеми. Число 1,25 у цій формулі – це згадана вище напруга між виходом і керуючим виводом, яке підтримує стабілізатор у робочому режимі.

Таблиця 2

Мікросхема U вих, В Iмакс, А Pмакс, Вт Включення Корпус
КР1157ЕН1 1,2…37 0,1 0,6 плюсове КТ-26 (1, е)
КР1168ЕН1 1,3…37 0,1 0,5 мінусове КТ-26 (1, е)
КР142ЕН12А 1,2…37 1,5 10 плюсове КТ-28-2 (1, ж)
КР142ЕН12Б 1,2…37 1 10 плюсове КТ-28-2 (1, ж)
КР142ЕН18А 1,3…26,5 1 10 мінусове КТ-28-2 (1, і)
КР142ЕН18Б 1,3…26,5 1,5 10 мінусове КТ-28-2 (1, і)
LM317L 1,2…37 0,1 0,625 плюсове ТО-92 (1, е)
LM337LZ 1,2…37 0,1 0,625 мінусове ТО-92 (1, е)
LM317T 1,2…37 1,5 15 плюсове ТО-220 (1, ж)
LM337T 1,2…37 1,5 15 мінусове ТО-220 (1, і)

Звернемо увагу на те, що, на відміну від стабілізаторів на фіксовану вихідну напругу, регульовані без навантаження не працюють. Мінімальне значення вихідного струму малопотужних регульованих стабілізаторів одно 2,5 … 5 мА і 5 … 10мА – потужних. У більшості випадків застосування навантаженням служить резистивний дільник напруги R1 R2 на рис. 3.

kren3

Рис. 3

За цією схемою можна включати і стабілізаторис фіксованим вихідним напругою. Однак, по-перше, споживаний ними струм значно більше (2 … 4 мА) і, по-друге, він менш стабільний при зміні вихідного струму і вхідної напруги. З цих причин максимально можливого коефіцієнта стабілізації пристрою досягти не вдасться.

Для зниження рівня пульсацій на виході, особливо при більшому вихідному напрузі, рекомендується включати згладжує конденсатор C3 ємністю 10 мкФ і більше. До конденсаторам C1 і C2 вимоги такі ж, як і до відповідних конденсаторів фіксованих стабілізаторів.

Якщо стабілізатор працює при максимальному вихідному напрузі, то при випадковому замиканні вхідного ланцюга або відключенні джерела живлення мікросхема виявляється під великим зворотною напругою з боку навантаження і може бути виведена з ладу. Для захисту мікросхеми по виходу в таких ситуаціях паралельно їй включають захисний діод VD1.

Інший захисний діод – VD2 – захищає мікросхему з боку зарядженого конденсатора C3. Діод швидко розряджає цей конденсатор при аварійному замиканні вихідний або вхідний ланцюга стабілізатора.

Все сказане служить тільки для попереднього вибору стабілізатора, перед проектуванням блоку живлення варто ознайомитися м повними довідковими характеристиками, хоча б для того, щоб точно знати, яка максимально допустима вхідна напруга, чи достатня стабільність вихідної напруги при зміні вхідної напруги, струму навантаження або температури. Можна висловити впевненість, що перераховані у статті мікросхеми знаходяться на технічному рівні, достатньому для вирішення переважної кількості завдань радіоаматорського практики.

Помітний недолік в описаних стабілізаторів один – досить велика мінімально необхідна напруга між входом і виходом – 2 … 3 В, однак він з лишком окупається простотою застосування і низькою ціною мікросхем.

С. Бірюков.

Література

  1. Щербина А., Благий С. Мікросхемние стабілізатори серій 142, К142, КР142. – Радіо, 1990, № 8, с. 89, 90; № 9, с. 73, 74.
  2. Нефедов А., Головіна В. Мікросхеми серії КР142ЕН12. – Радіо, 1993, № 8, с. 41, 42.
  3. Нефедов А., Головіна В. Мікросхеми КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б. – Радіо, 1994, № 3, с. 41, 42.
  4. Нефедов А. Мікросхемние стабілізатори серії КР1157. – Радіо, 1995, № 3, с. 59, 60.
  5. Нефедов А., Валявський А. Мікросхемние стабілізатори серії КР1162. – Радіо, 1995, № 4, с. 59, 60.
  6. Інтегральні мікросхеми. Мікросхеми для лінійних джерел живлення та їх застосування. – Додека (вид. перше), 1996, 288 с.; 1998 (вид. друге), 1998, 400 с.
  7. Нефедов А.В., Савченко А.М., Феоктистов Ю.Ф. Зарубіжні інтегральні мікросхеми для промислової електронної апаратури. Довідник. – М.: Вища школа, 1989.