Схема перетворювача (рис.) може використовуватися для вимірювання напруги прак тично з будь-яким лічильником частоти. Тільки останні три розряди показують напряже ня. Генератор, керований напругою U22 працює на частоті 1000 Гц, якщо вхід схеми заземлений через резистор R3 з опором 56 кОм. Лічильник попередньо вус новлений на значення “9000”. Для напруги 0 У підрахунок стартує від “9000” і продовжувала ється до “10000” на індикації, за винятком, що ліва одиниця переповнює лічильник і відображення знов-таки одно “0”. Якщо напруга становить +1 У, то мікросхема U22 генерує частоту 2000 Гц, що відображається на лічильнику як “1000”. Для великих значен ний вимірюваної напруги, таких як 10, 100 і 1000 В, перед входом схеми слід встановити дільник напруги, що приводить ці значення до діапазону 0-I В. Перекл отримувача діапазонів повинен бути підключений таким чином, щоб десяткова крапка появля лась у відповідному розряді. Для резистора R2 використовується опір 2,7 кОм. Сигнал з виходу мікросхеми U21 надходить до вузла індикації перевищення діапазону і зміни полярності, зібраному на здвоєному операційному підсилювачі U23 і світлодіодах CR5 і CR6 типу 276-041 компанії Archer або еквівалентних. Величини резисторів R4 і R5 залежать від дрейфу вхідного сигналу і точного живлячої напруги, спочатку резистор R4 повинен мати опір 2700 Ом, а резистор R5 – 18 кОм.

Файл: 12.jpg